Spår mager vekst innen CRM

Ifølge IDC vil markedet for CRM i Vest-Europa øke med mindre enn fem prosent på årsbasis.

Ifølge IDC vil markedet for CRM i Vest-Europa øke med mindre enn fem prosent på årsbasis.

Årsaken er at markedet er modent, og det bare er unntaksvis at bedrifter eller sektorer har behov for større utskiftninger.

Undersøkelsen til IDC, Western European CRM Applications Forecast, 2005-2009 (Doc #LC02M, May 2005), tar for seg nisje for nisje og land for land over de kommende fem årene.

Til toppen