Spår mange store oppkjøp i 2004

EDB-sjef Endre Rangnes spår "store strukturendringer" i den norske IT-bransjen i 2004.

EDB-sjef Endre Rangnes spår "store strukturendringer" i den norske IT-bransjen i 2004.

Endre Rangnes er i ferd med å sluttføre omstruktureringen av IT-giganten EDB Business Partner, Norges største aktør på IT-drift. Selskapet har 2500 ansatte og drifter blant annet IT-systemene til svært mange av bankene i Norge.

Under oppryddingen har Rangnes brukt mye tid på å analysere den norske IT-bransjen, blant annet gjennom et stort analysearbeid han leide inn konsulentselskapet McKinsey til å gjennomføre.

Med analysene har Rangnes gått igjennom alle store potensielle kunder i Sverige, Danmark og Norge for å kartlegge hva de har satt ut av IT-drift til eksterne partnere, når disse kontraktene kommer opp til fornyelse, og når det er ny planer om videre outsourcing.

I tillegg har Rangnes gått igjennom alle sine konkurrenter - både de norske, svenske og de internasjonale gigantene. På en middag for journalister i går kveld fortalte Rangnes endringene som er gjort i EDB siden han tok over sjefsstolen i sommer.

Rangnes påpeker at outsourcing-markedet er spådd kraftig vekst fremover, mens salget av maskinvare fortsatt vil presses. Dette er drivkreftene bak konsolideringen.

- Hittil har de store nordiske selskapene drevet som systemintegratorer som både selger maskinvare, integrerer systemer og driver med konsulentvirksomhet i det øvre sjiktet, påpeker Rangnes og trekker frem Ementor som et eksempel. Trenden er spesialisering og det er det vi nå gjør, sier han.

Hovedkonklusjonen fra Ragnes er at EDB skal fokusere på de 100 til 200 store outsourcing-kontraktene som ventes å dukke opp de to neste årene i Norge, Sverige og Danmark.

- Det vil skje store strukturendringer i bransjen de neste 6 til 12 månedene. Konsolideringen vil skje både i Norge og på nordisk plan, mener Rangnes.

På vanlig norsk betyr "strukturendringer" oppkjøp, men hvem han tror vil bli kjøpt og hvem som kjøper vil ikke Rangnes uttale seg om. På spørsmål fra digi.no avviser han dog at EDB Business Partner er til salgs - slik mange rykter i markedet påstår.

    Les også:

- Med vår nåværende eiersituasjon med Telenor som eier 51,8 prosent tror jeg ikke det, men det må nesten Telenor svare på, sier EDB-sjefen.

Men han lister opp EDB sammen med TietoEnator, WM-data, IBM, CSC, EDS, HP, ErgoGroup og Ementor som noen av aktørene som er med i spillet. Han påpeker at også flere av de store industriselskapene har store IT-avdelinger som kan komme til å bli fristilt eller solgt.

I dag morges skriver Finansavisen at Hydro skal gjøre om sin 620-ansatte store Hydro IS Partner til et eget AS og åpner for "eksterne investorer".

- Vi ønsker en dialog med Hydro om dette, selskapet har blant annet mye virksomhet utenfor Norge, men hvordan dette samarbeidet kan skje kan jeg ikke kommentere nå, sier EDB-sjefen.

I sin gjennomgang av konkurrentene trekker Rangnes frem HP.

- Jeg under meg over hvorfor HP ikke er mer aktive i Norge. De har uttalt store ambisjoner internasjonalt og satser i Sverige, men her i Norge er det underlig stille. Kanskje det er en bevist strategi.

EDB-sjefen kommer også med en annen interessant observasjon rundt hva EDB nå velger å satse på.

I tillegg til IT-drift skal IT-giganten tilby vedlikehold og drift av applikasjoner. Men ikke utvikling. Det er bare innen banksektoren selskapet skal fortsette med utvikling av sine applikasjoner.

- Store applikasjonsutviklingsprosjekter sprekker altfor ofte både på budsjett og tid, sier Rangnes.

Sagt rett ut, sier Rangnes dermed at EDB ikke lenger vil involvere seg i slike høyrisikoprosjekter - det får kundene og andre gjør, så skal EDB tilby seg å drifte dem etterpå.

Til toppen