Spår massekollaps for IT-selskaper

Svenske eksperter tror at slakten blant IT-selskapene kan fortsette, og at et tyvetalls børsnoterte selskaper faktisk kan gå konkurs.

Aktiespararna, tilsvarende Aksjesparerforeningen Norge, spår at inntil tyve børsnoterte selskaper i Sverige kan gå konkurs som følge av store goodwill-poster i balansen.
Dagens Industri skriver i dag at goodwill er et brennhett tema for revisorene. Til syvende og sist er det revisorene som skal avgjøre om balansepostene i regnskapet er riktig vurdert. Ifølge DI skal revisorene granske hver goodwill-post særskilt for hvert oppkjøp.


- Hvis nedskrivninger fører til at egenkapitalen "forsvinner", må selskapene hente penger, sier revisor Sigvard Heurlin til DI. (Red.anm.: Cell Network AB er for eksempel et av selskapene som er i faresonen. Ved utløpet av tredje kvartal i fjor hadde selskapet en goodwill på 1,3 milliarder kroner, mens egenkapitalen var på 900 millioner kroner. Hvis goodwillen nedskrives, betyr det at egenkapitalen er borte, og selskapet er teknisk konkurs og må hente penger i en emisjon på meget lav aksjekurs.)

- Et selskap kan ikke si at de ikke har "råd" til å gjennomføre en nedskrivning. Regnskapsstandarden instruerer hver revisor til å nedskrive goodwill straks det er konstatert at virkelig verdi er lavere enn den bokførte, sier Heurlin.
Merkantildata ASA nedskrev i forrige uke goowill-posten i regnskapet med 5,3 milliarder kroner. På grunn av at selskapet hadde en solid balanse fikk ikke dette andre konsekvenser enn at egenkapitalen ble litt mindre.


Du kan forøvrig lese mer om goodwill her:
Til toppen