Spår ny giv for beslutningsstøtte i Norge

Gartner spår ny giv for beslutningsstøtte i Norge, særlig når det leveres sanntidsinformasjon som kan brukes operativt - og selges videre.

Gartner spår ny giv for beslutningsstøtte i Norge, særlig når det leveres sanntidsinformasjon som kan brukes operativt - og selges videre.

Gartner mener beslutningsstøtte - "business intelligence" - dreier seg om prosesser som gir selskaper perspektiver og innsikt basert på analyser av kvantitative data. Poenget er å ta avgjørelser basert på kunnskap framfor gjetning, og fremme strategisk tenking hos ledelsen.

Markedsdirektør Fredrik Geelmuyden i Component Software - et selskap som satser på løsninger for å fremme bedrifts-"IQ"-en i hele Norden - har fått tilbakemeldinger fra to Gartner-analytikere, norske Peter Hidas og nederlandske Frank Buytendijk, om hvordan både teknologien og bruken av beslutningsstøttesystemer er i ferd med å utvikle seg.

Ifølge Hidas ligger Norge etter de andre nordiske landene i bruken av beslutningsstøttesystemer. Det gjenspeiler at lederne så opptatt av praktiske problemer og det daglige, at de ikke tenker særlig strategisk. Hidas mener at det er et stort potensial for å utvikle det norske markedet, og han tror at seriøs planlegging med bruk av beslutningsstøttesystemer, snart vil komme på moten i Norge.

Ifølge Buytendijk går den teknologiske utviklingen i retning av at beslutningsstøttesystemer vil kunne levere informasjon i sanntid, og at oppfatningen av tid som kritisk faktor for bedriftens evne til å overleve, vil skjerpes. Han mener at forretningsprosesser endres i tråd med dette, og at beslutningsstøttesystemer vil få nye roller. Det gjelder ikke bare å holde ledelsen ajour med det som skjer, men også få informasjon ut til partnere kunder, myndigheter og, i noen tilfeller, også konkurrenter. Informasjon fra beslutningsstøttesystemer kan bli et salgbart produkt.

I tråd med denne utviklingen er et nytt begrep i ferd med å vinne innpass i beslutningsstøttemiljøer: "Business Accounting Monitoring" eller BAM.

Ved å operere i sanntid og gi løpende tilbakemeldinger om den daglige driften, gir BAM informasjon beregnet på de som skal ta de daglige beslutningene. Beslutningsstøtte slutter ringen og går nedover i rekkene fra strategene til den operative ledelsen. Hidas mener BAM er et nytt marked og at det er i ferd med å modnes raskt.

Til toppen