Spår økende vekst innen halvledere

De som lager komponenter til alle slags IT-produkter vil oppleve økende vekst de kommende årene.

De som lager komponenter til alle slags IT-produkter vil oppleve økende vekst de kommende årene.

Bransjeorganisasjonen Semiconductor Industry Association (SIA) har levert svært optimistiske prognoser for de nærmeste årene, det vil si ut 2008. De er grovt sett sammenfallende med en tilsvarende prognose for markedet for halvlederkomponenter fra analyseselskapet Gartner.

Gartner tror på 6,9 prosent vekst i 2005 og 7,6 prosent i 2006, blant annet fordi leverandørene er blitt flinkere til å styre økningen i produksjonskapasitet.

SIA ser for seg en gjennomsnittlig årlig vekst på nærmere 10 prosent for hele perioden 2005 til 2008. Det innebærer en samlet vekst på 45 prosent fra rekordåret 2004, fra 213 milliarder dollar til 309 milliarder.

I likhet med Gartner, venter SIA akselererende vekst: 6,8 prosent i 2005 til 228 milliarder dollar, 7,9 prosent i 2006 til 246 milliarder dollar, 10,5 prosent i 2007 til 272 milliarder dollar, og 13,9 prosent i 2008 til 309 milliarder dollar.

Optimismen begrunnes blant annet med vekst i avtakermarkedene. I 2006 tror SIA at PC-markedet vil vokse med 10 prosent (i omsetning), mobiltelefoner med 13 prosent, digitale kameraer med 9 prosent, digitale tv-er med 52 prosent og MP3-spillere med 52 prosent.

Geografisk sett er veksten ujevn.

I Amerika ble det kjøpt halvlederkomponenter for 39,1 milliarder dollar i 2004. Her ventes veksten å øke fra 3 prosent i 2005 til 11,8 prosent i 2008 der markedet når 51 milliarder dollar.

I Europa var markedet i 2004 så vidt større enn det samlede amerikanske, med 39,4 milliarder dollar. I 2005 er det nærmest stillstand, men i 2006 ventes en vekst på 4,9 prosent. Den ventes å øke til 12,3 prosent i 2008, slik at markedet når 51 milliarder dollar, akkurat som det amerikanske.

Japans halvledermarked var 45,8 milliarder dollar i 2004. Den ventes å falle med 2,6 prosent i 2005, for så å oppleve stadig kraftigere vekst, nærmere bestemt 5,2 prosent i 2006 og 11,6 prosent i 2008 da det når 56,7 milliarder dollar.

Asia/Stillehavet er det suverent største markedet, særlig fordi stadig mer av verdens elektronikkproduksjon foregår i Kina. Fra 88,8 milliarder dollar i 2004 ventes vekstrater på 16,4 prosent i 2005, 11,4 prosent i 2006, 12,4 prosent i 2007 og 16,2 prosent i 2008 da den ender på 150,4 milliarder dollar. Asia/Stillehavets andel av verdensmarkedet øker med andre ord fra 41,7 prosent i 2004 til 48,6 prosent i 2008.

SIA fordeler også sin prognose på typer komponenter.

Mikroprosessorer utgjorde 30,5 milliarder dollar i 2004. Veksten i år blir 16,3 prosent. Deretter blir det saktere vekst til 7,6 prosent i 2007 og 8,3 prosent i 2008. Da blir markedet 46,1 milliarder dollar. Andelen av totalmarkedet øker så vidt fra 14,3 prosent i 2004 til 14,9 prosent i 2008.

PC-minne (DRAM-brikker) var 26,8 milliarder dollar i 2004. Det ventes å falle i både 2005 og 2006, med henholdsvis 4,8 prosent og 10,1 prosent. Fra 23 milliarder dollar i 2006 ventes en vekst på 13,1 prosent til 26,0 milliarder dollar i 2007, og videre 20 prosent økning til 31,2 milliarder dollar i 2008. Mens halvledere under ett øker med 45 prosent fra 2004 til 2008, er økningen for PC-minne bare 16 prosent.

Flashminne var 15,6 milliarder dollar i 2004. Det ventes tosifret prosentvekst i alle årene ut 2008, unntatt i 2007. Markedet ventes å nå 25,0 milliarder dollar i 2008, mer enn 60 prosent mer enn i 2004.

Til toppen