Spar penger med selvoptimerende database

IBM mener kundene vil få mye igjen på å bytte til den nye selvoptimerende utgaven av databasen DB2.

IBM mener kundene vil få mye igjen på å bytte til den nye selvoptimerende utgaven av databasen DB2.

I går kunngjorde IBM en omfattende oppgradering av databaseverktøyet DB2, lenge kjent og omtalt som «Stinger». Den offisielle versjonsbetegnelsen er 8.2. Den har lenge vært ute til betatesting, og tilbakemeldingene, ifølge EETimes som har diskutert erfaringer med flere av betatesterne, er jevnt over svært positive.

    Les også:

Oppgraderingen gjelder samtlige utgaver av DB2, fra den enkle «Express» for opptil to prosessorer til «Enterprise» for de største behovene. Prisstrukturen er beholdt, slik at en småbedrift kan tilby fem brukere tilgang til en DB2-database for tre tusen dollar. Det innebærer at IBM fortsetter å underby Oracle på pris, samtidig som det oppgraderer med egenskaper som ifølge IBM er overlegne det Oracle kan tilby. DB2 kan leveres til Windows – også «Enterprise» – Linux, og Unix-variantene AIX, HP-UX og Solaris.

I sin initiale markedsføring legger IBM vekt på databasens «autonomiske» egenskaper. Denne betegnelsen viser til teknologi som IBM arbeider med for både maskin- og programvare, og som sikter mot å gjøre IT-systemer mest mulig selvdrevne og selvoptimerende. Den autonomiske teknologien i DB2 skal gjøre det mulig å gjennomføre utfordrende databaseadministrative oppgaver på en sjudel av tiden de ellers ville krevd. Helhetlig sett skal tiden brukt på databaseadministrative oppgaver kunne reduseres med opptil 65 prosent.

Tre nye autonomiske egenskaper skal være avgjørende for å realisere disse kostnadsreduksjonene:

  • «Learning Optimizer» lar databasen lære av erfaring. Det skal gi raske søk ved å avdekke den kjappeste måten å hente fram informasjon. Teknologien bygger på automatisk innhentet statistikk om hvordan databasen brukes og hva slags ytelse brukerne opplever.
  • «Design Advisor» skal automatisk kunne løpende legge om databasen med tanke på optimal drift, både etter hvert som belastningen endrer seg, og med hensyn til løpende endringer i databasens struktur. I tillegg til skal den gi databaseadministratorene gode tips.
  • «Automated Maintenance» automatiserer løpende vedlikehold – blant annet tabeller – og sikkerhetskopiering

Som eksempel på hvordan «Learning Optimizer» kan brukes, viser IBM til et eksempel der en database er gjenstand for et tusentalls ulike typer spørringer, hvorav 100 krever en halv dags administratorinnsats for å fininnstilles med tanke på maksimal ytelse. Denne oppgaven kan derfor forventes å kreve 50 arbeidsdager. «Learning Optimizer» skal kunne redusere den samlede innsatsen til et par dager.

Andre egenskaper som er bedret som følge av autonomisk teknologi, er katastrofeberedskap og klynger. IBM mener deres «High Availability Disaster Recovery» kan tilby rask og automatisert overføring av klienter og data til den delen av systemet som ikke er rammet av katastrofen. Løsningen skal kunne installeres på halvparten av tiden og til halvparten av kostnadene som konkurrerende Linux høytilgjengelighetsklynger. Klyngeegenskapene fordrer kombinasjon med Tivoli «System Automation». Da kan klyngen utvides til 1000 noder, og det vil ta under 20 sekunder fra en server faller ut, til en reserve overtar.

Ellers hevder IBM å være først ute med å nedfelle en applikasjonstjener innenfor databasen.

«Konkurrerende databaser kan ikke møte nivået på raffinement ['sophistication'] og automatisering som nå er tilgjengelig i DB2», sier IBM.

Et argument mot konkurrentene er ren ytelse innen transaksjonsprosessering. IBM innehar flere toppnoteringer hos TPC. På identisk åtteveis maskinvare (IBM Power5 1,9 GHz) leverer DB2 429.899,7 tpmC mot 371.044,2 tpmC for Oracle 10g, til henholdsvis 4,95 dollar og 5,26 dollar per tpmC. På sekstenveis maskinvare (IBM Power4 1,7 GHz) er de tilsvarende tallene henholdsvis 1.025.486,7 tpmC til 5,43 dollar per tpmC for DB2, og 768.839,4 tpmC og 8,55 dollar per tpmC for Oracle. Merk at i sekstenveis sammenlikningen er ikke maskinvaren identisk: p690-maskinen som DB2 ble prøvd på hadde Power4+-prosessorer, mens den Oracle ble prøvd på hadde Power4-prosessorer.

Ifølge EETimes har mange betatestere kviet seg for å sette seg inn i de mest avanserte egenskapene. De har vært svært fornøyde med egenskapene som forenkler vedlikehold og drift. Størst oppmerksomhet fikk egenskapene for høy tilgjengelighet og gjenoppretting etter katastrofer, der Informix-teknologien har hatt mye å si.

Vinterens 10g-oppgradering av Oracle hadde mange egenskaper tilsvarende dem IBM framhever, blant annet det Oracle kaller «dynamisk allokert databehandling». 10g tilbyr blant annet automatisk minnestyring, automatiserte diagnoser for å finne ut av flaskehalser innen ytelse, og automatisk styring av lagring og sikkerhetskopiering. Brukererfaringene, ifølge EETimes, går ut på at automatiseringen må overvåkes. Det er sannsynlig at noe tilsvarende vil kunne konstateres med den nye IBM DB2.

Til toppen