Spar penger – virtualiser applikasjonene

Applikasjoner behøver ikke installeres på hver enkelt PC. I stedet kan store beløp spares ved virtualisering.

Applikasjoner behøver ikke installeres på hver enkelt PC. I stedet kan store beløp spares ved virtualisering.

Nederlenderen Rashied Akrum representerte Softricity på tynnklientmessen Thin Power 2004 i Oslo i går. Han slo et slag for en ny tilnærming til utfordringene som tynnklienttankegangen var ment å løse: «application virtualization». Hensikten er stadig å redusere kostnad og kompleksitet. Softricity peker på at fordeling, oppdatering, support og terminering av applikasjoner er en viktig kilde til kostnader og problemer, ikke minst på grunn av det vanskelige samspillet mellom applikasjoner og maskinvare, både PC-er og servere.

Løsningen som Softricity presenterer gjennom sitt produkt Softgrid, å virtualisere applikasjonene, går ut på å samle dem på ett sted, og levere dem derfra til PC-er og servere, komponentvis og etter behov. En viktig forskjell mellom Softgrid og sentrale opplegg for fjerninstallasjon, er at Softgrid ikke installerer applikasjonene i vanlig forstand. Serverens eller PC-ens lokale Windows oppfatter ikke at applikasjonene er der i det hele tatt. Operativsystemet forholder seg til Softgrid-klienten, og det er denne som håndterer applikasjonene, i den spesielle komponentutgaven som Softgrid-serveren sender ut.

Fra brukerens synspunkt ser alt ut som vanlig. Har man rett til det – rettighetene styres sentralt og er nedfelt i den lokale Softgrid-klienten – kan man også frakople PC-en fra nettet og arbeide videre med applikasjonene.

– Applikasjonsvirtualisering erstatter ikke andre metoder for å redusere kostnader og kompleksitet, men virker sammen med dem for å forsterke den samlede virkningen. Opplegg for automatisk distribusjon av oppdateringer og applikasjoner kan gjøres mer effektiv med Softgrid. Vi har for eksempel samarbeidet med Microsoft om et eget produkt for dette.

Softgrid for Windows-PC-er

Akrum mener at om man velger ny teknologi for servervirtualisering, kan man forenkle systemet ytterligere ved å kombinere det med applikasjonsvirtualisering. Også i serverbasert databehandling med tynne klienter hos brukerne kan Softgrid gi en gevinst.

– Hvis du velger Citrix eller Terminal Server, og legger opp til å erstatte PC-er med tynne klienter, kan du la én sentral Softgrid-server styre utleggene av applikasjonene til terminalserverne, og oppnå mye enklere drift, installasjon og oppdatering.

Softgrid for Citrix-terminaler

Akrum stiller gjerne potensielle kunder spørsmålet: «Hvordan terminerer dere applikasjoner?», vel vitende om at de færreste gjør noe slik, av frykt for å svare feil på spørsmål knyttet til om de vil beholde bestemte DLL-filer eller ikke.

– Med Softgrid er det bare å fjerne applikasjonen fra den sentrale serveren, og samtidig avslutte gyldighetsperioden for alle de lokale Softgrid-installasjonene. Det er det ikke spor igjen av applikasjonen noe sted.

Gyldighetsperiode vil si at man sentralt kan avgjøre hvor lenge en bruker eller en brukergruppe skal ha tilgang til en applikasjon. For brukere som har tillatelse til å arbeide frakoplet eller over nettkoplinger hinsides brannmuren, for eksempel folk med bærbar PC, kan man spesifisere hvor lenge de har anledning til å bruke en applikasjon uten å fornye den over bedriftens eget nett.

– Softgrid gir samtidig en løpende oversikt over hvor mange brukere hver applikasjon har til enhver tid. Man kan sette tak på antall samtidige brukere, og man har et system for fullverdig lisensrevisjon.

Å installere en applikasjon på en Softgrid-server for å gjøre den tilgjengelig for autoriserte brukere, innebærer en egen operasjon som Softricity kaller virtualisering. Dette er en prosess som mates med applikasjonen slik den kommer fra leverandøren, og som ender med at applikasjonen er delt opp i pakker – komponenter – tilpasset samspillet mellom Softgrid-serveren og Softgrid-klientene.

– Hele prosessen er styrt av en veiviser. Den er automatisert, bortsett fra at den må fores med de korrekte parametrene for applikasjonen. Skal du virtualisere en SAP-applikasjon, må du oppgi blant annet hvor den skal hente sine data. Erfaringen er at prosessen tar gjennomsnittlig fire timer per applikasjon. Noen tar én time, andre kan ta en hel arbeidsdag. Når du har virtualisert en applikasjon, og det kommer en oppdatering, kjører du oppdateringen gjennom den samme prosessen. Det er ikke nødvendig å tråkle hele applikasjonen enda en gang.

For å vurdere hvorvidt det er regningssvarende for et gitt miljø å virtualisere sine applikasjoner med Softgrid, har selskapet laget en veiviserdrevet kalkulator i form av en Excel-fil. Kalkulatoren bygger på ROI-modeller («return on investment») fra Gartner. Den er tilgjengelig for potensielle kunder, og viser at man gjerne må opp i et par hundre brukere, men at det kan være spesielle tilfeller der miljøer så små som et titallsbrukere kan tjene på å virtualisere sine applikasjoner.

Inntjening på investering

– Vi har gjennomført en omfattende ROI-undersøkelse ved et amerikansk sjukehus med 6000 brukere og 75 applikasjoner, i et blandet miljø med både Citrix og vanlige PC-er. De hadde 77 servere fordelt på elleve atskilte avdelinger.

Akrum mener erfaringene fra dette miljøet kan overføres til sjukehus i Europa.

– De er underlagt strenge regler for sikkerhet og oppdatering av applikasjoner, og må blant annet være sikre på at applikasjonene ikke blander seg opp i hverandre. De erfarte at serverne jevnt over var underbelastet, samtidig som det tok mye tid å installere og avinstallere programvare, og dette ga seg uttrykk i høye kostnader for applikasjonsstyring.

Softgrid gjorde det hensiktsmessig å samle alle serverne i én gruppe, og å redusere tallet på servere fra 77 til 68. Tiden for å legge ut en installasjon, regresjonstesting inkludert, ble redusert fra 113 timer til fire timer. IT-stabens effektivitet ble økt med 30 prosent. Help-desken erfarte at de kunne ta seg av 25 prosent flere henvendelser på bare 75 prosent av tiden de måtte bruke tidligere. Kostnadene knyttet til å eie og bruke applikasjonene ble redusert fra én million til 340 000 dollar over en treårs periode.

Til toppen