Spår raskt vekst for mobilt bredbånd

Analytikere tror kommende løsninger for mobilt bredbånd raskt vil få mange millioner brukere.

Spår raskt vekst for mobilt bredbånd

Analytikere tror kommende løsninger for mobilt bredbånd raskt vil få mange millioner brukere.

De mobile bredbåndstjenestene i Norge har det siste året blitt oppgradert, slik at hastighetene nå begynner å bli såpass høye at det ikke går på tålmodigheten løs. Selv om det mange steder fortsatt er kapasitetsproblemer på grunn av mange brukere per basestasjon, har bruken av denne typen tjenester vokst kraftig etter at Netcom og Telenor har tatt i bruk HSPA, også kjent som Turbo-3G, mens Nordisk Mobiltelefon har innført EV-DO Revisjon A.

Ved ideelle forhold gir disse teknikkene hastigheter til sluttbrukerne som tilsvarer noen av de tregere ADSL-abonnementene på markedet. Men for mange er dette tilstrekkelig.

Nye teknikker kommer på løpende bånd. I den foreløpige enden av båndet, som kommer om tre til fem år fra nå, finner man teknikker som LTE (Long Term Evolution) og UMB (Ultra Mobile Broadband), som bygger på henholdsvis dagens UTMS- og EV-DO-teknikker, men som lover nedlastingshastigheter på 100 megabits per sekund og mer, og opplastingshastigheter på 50 megabits per sekund eller mer. Men begge deler gjelder ved ideelle forhold og når man er relativt alene om å være tilkoblet basestasjonen.

I tillegg til disse løsningene, har man selvfølgelig også mobil Wimax, som skal kunne tilby noe lavere hastigheter.

    Les også:

Nokia Siemens Networks demonstrerte nylig LTE i Oslo.

Det britiske analyseselskapet Juniper Research har nylig utgitt en rapport om det mobile bredbåndsmarkedet i perioden 2007 til 2012. Hovedkonklusjonen er at LTE vil bli en klar markedsleder. Allerede i 2012, bare to år etter at de første, tidlige utgavene av teknologien forventes tatt i bruk, mener Juniper Research at det vil finnes 24 millioner abonnenter som benytter LTE.

Analyseselskapet mener likevel at det er en forutsetning at LTE utvikles på en slik måte at teknologien forblir konkurransedyktig både når det gjelder kostnader og ytelse.

Juniper Research at Turbo-3G vil dominere det mobile bredbåndsmarkedet i årene som kommer og ha en markedsandel på omtrent 70 prosent fram til 2012. Selskapet har mindre tro på mobil Wimax og forventer at teknologien vil benyttes av færre enn 10 prosent av de mobile bredbåndsbrukerne.

- Vi forventer at LTE vil begynne å oppnå betydelige markedsandeler i årene 2011 til 2012. Vest-Europa vil stå for over halvparten av LTE-abonnentene i 2012, mener Howard Wilcox, forfatter av rapporten.

Til toppen