Spår SMS-fall til neste år

2004 kan bli toppåret for antall sendte SMS-meldinger. Og taletjenester vil fortsatt være den viktigste inntektskilden for teleoperatørene, viser en internasjonal analyse gjennomført av konsulentselskapet Deloitte.

Deloittes internasjonale ekspertgruppe på teknologi, media og telekommunikasjon (TMT) konkluderer med at telekombransjen totalt sett kan vente en forsiktig økning i markedet i år.

Men veksten i antall SMS-meldinger, ventes å flate ut i mange land det kommende året. Til tross for en forventet økning i bruk av WAP, MMS og Internett på mobilen, vil dette ikke kompensere for den antatte nedangen i SMS-volumet, mener ekspertene.

Analysen viser at det tradisjonelle fastnettet ikke vil brytes ned så raskt som tidligere antatt, grunnet de kvalitets- og prisfordelene dette nettet har, ikke minst i utviklingslandene hvor behovet for rene taletjenester fortsatt vil være stort, skriver Deloitte.

"Så lenge 2. generasjonsnettverket dominerer markedet, vil talefunksjonene være den viktigste inntektskilden også for mobiloperatørene. Denne situasjonen forsterkes av fortsatt vekst i antall mobilabonnementer," heter det i analysen.

For 2004 forventes det også at ny teknologi, slik som trådløse nett (WiFi), 3G og IP-telefoni, vil forbli innenfor nisjemarkedet. I år vil vi skimte den forventede suksessen på IP-telefoni, men som inntektskilde vil det ennå gå noe tid før dette blir lønnsomt. Det samme gjelder for den nye runden med 3G-nettverk som vil bli introdusert i år. For til tross for det dyre 3G-oppsettet, har ”pull”-teknologien, som for eksempel Internett på mobilen, fremdeles et begrenset kommersielt potensial.

- I år forventer vi ingen store teknologiske og kommersielle gjennombrudd, men en balanse mellom eksisterende, så vel som nye produkter. 2004 vil vise at taletjenestene fortsatt vil ha et større marked en det folk tidligere har forventet, sier Jørn Borchgrevink, leder av den norske TMT-gruppen i Deloitte.

Undersøkelsen er gjennomført av Deloitte Research basert på bidrag fra 4000 fagpersoner i Deloitte Techology, Media and Telecommunications (TMT) Group, ledende industri- og finansanalytikere, samt fra klienter i telekombransjen og andre relevante sektorer. Forventningene er ikke representative, men indikerer trender og utvikling i industrien.

Til toppen