Spår store investeringer i mobile løsninger

Spår store investeringer i mobile løsninger

En HP-undersøkelse viser at IT-sjefene prioriterer å investere i mobile løsninger.

Analyseselskapet Norstat har på vegne av HP Norge etablert et teknologibarometer der et utvalg norske IT-sjefer og IT-eksperter gir sin mening om utviklingstrekk innen IT og teknologi i Norge.

I den siste oppdaterte rapporten kommer det frem at norske IT-sjefer tror på økte investeringer i IT de kommende årene, og at det er mobile verktøy som står øverst på listen, etterfulgt av nettverk og tele- og datakommunikasjon.

- Det er spesielt de store virksomhetene som øker investeringene på mobile løsninger. Vi ser også en trend at offentlige virksomheter har store investeringsplaner på dette området, sier Jan Wigen, storkundeansvarlig i HP Norge, i en pressemelding.

Hele 42 prosent av de spurte IT-sjefene sier at de kommer til ¨øke investeringeneRapporten stemmer godt overens med HPs egne erfaringer.

- Vi har en sterkt økende etterspørsel etter sofistikerte mobile systemer der alle ansatte har full tilgang til all relevant informasjon, uansett hvor de befinner seg. Vi har snakket om det mobile kontoret ganske lenge, men nå ser vi en utvikling der dette virkelig blir realisert i stadig flere bedrifter, sier Wigen.

IT-sjefene er ikke like interessert i å bruke penger på områder som Workflow-management, Business Intelligence og corporate governance.

Ifølge undersøkelsen er det bare 16 prosent som vil øke investeringene for å tilpasse seg nye lovkrav, og 18 prosent som er opptatt av å øke investeringene til Business Intelligence.

- Dette er overraskende lave tall, tatt i betraktning at vi opplever en trend mot sterkere krav til god dokumentasjon av virksomhetene, blant annet ny lovgivning både om personvern og datasikkerhet, sier Wigen.

Til toppen