Spår tøffere forhold for små IT-aktører

Små nasjonale IT-aktører vil møte tøffere konkurranse fra de store, spår IDC.

Spår tøffere forhold for små IT-aktører

Små nasjonale IT-aktører vil møte tøffere konkurranse fra de store, spår IDC.

De små IT-aktører har hatt fordel av nærhet til kunden og personlig oppfølging, men med den standardisering som nå skjer i IT-bransjen, tror IDC at de små vil tape.

Til Computerworld sier senior analytiker Per-Arne Sandgren at de store aktørene har et fortrinn med bedre produkter. Framover vil det blir vanskelig for de små å møte de store fordi de er flinkere til å pakke gode tjenester og produkter.

IDC mener SMB-markedet vil være det største vekstområdet framover med over 60 prosent av IT-investeringene i Norge. Dette markedet har tradisjonelt vært godt tilpasset de små aktørene, men analyseselskapet tror nå de store vil overta.

SAP er et godt eksempel på dette som med den integrerte løsninger Business One har klart å nå SMB-markedet med en standardisert og enkel ERP-løsning.

Oracle er også blant gigantene som har klart å gjøre framstøt mot de små og mellomstore bedriftene.

Til toppen