Spår tregere IT-utvikling

Gartner mener at kravet om samkjøring av teknologi blir et hinder for rask innovasjon i nær fremtid.

Gartner mener at kravet om samkjøring av teknologi blir et hinder for rask innovasjon i nær fremtid.

Teknologier kan utvikles og implementeres raskest hvis de er enkeltstående prosjekter. Med en gang de skal henge sammen med mange andre systemer, tar det lenger tid. Men mange av fordelene med ny teknologi, er nettopp alle koblingene som automatiserer prosesser.

Denne trenden er økende, og kan føre til at utviklingen og innføringen av ny teknologi kan gå saktere fremover, skriver analytikere fra Gartner i en ny rapport.

Planlegging av teknologiporteføljen blir stadig mer krevende

Mange nye teknologier krever at de gjennomtrenger organisasjonene. De krever mer forståelse for prosessene og organisasjonene før de kan implementeres. Når mange ting avhenger av hverandre, kreves det mye kommunikasjon mellom ulike parter. Dette tar tid.

Utviklingen mot slike teknologier kan føre til at IT-sektoren blir mindre attraktiv for venture-kapitalister, mener Gartner. Oppstartsselskaper vil nemlig være bedre på å finne opp teknologier som kan stå alene, som ikke er avhengige av å sys sammen med mye annet.

Gartner mener IT-sektoren ikke har så mye valg. For det er færre lavthengende frukter igjen som kan utnyttes med en frittstående teknologi, mener de.

Som eksempler på slike frittstående teknologier, nevner Gartner laserskrivere, flatskjermer, mobiltelefoner, talegjenkjenning og PC-er. Slike teknologier erstatter gjerne en konkret gammel teknologi eller metode, slik smartkort kan erstatte nøkler for å åpne dører.

Dette er teknologier som kan tas rett ned fra hylla og implementeres i bedriftene uten mye tanke på hva som ellers finnes. Slik er det ikke for mye ny teknologi, som gjerne krever kompleks integrasjon og kommunikasjon med både andre IT-applikasjoner og arbeidsprosesser, og gjerne på tvers av selskapsgrenser. Disse produktene kan nesten aldri tas rett ned fra hylla og inn i bedriftssystemer. De krever spesialtilpasning og et økosystem av infrastruktur rundt seg.

Gartner nevner blant annet Business Process Management (BPM), portaler, noen ERP-typer, Enterprise Content Management suiter og produktlivssyklusstyring som områder som kan gi ekstra lang implementeringstid. Kravet om samspill gjør det også vanskeligere å implementere teknologiene i en tidlig, umoden fase.

Selv teknologier mange tror kan implementeres isolert, møter slike krav og problemer, mener Gartner. Dette gjelder blant annet RFID, som krever mye av både infrastruktur og arbeidsprosesser. Det er enkelt å produsere avlesere og brikker, men å ta dem i bruk skikkelig, krever endringer på bred front i bedriftene.

I store bedrifter har kravet om interoperabilitet utviklet seg til å bli et hinder mot videre innovasjon i nær fremtid, mener Gartner.

De gode nyhetene er, ifølge Gartner, at når disse nye vidtrekkende teknologiene og standardene er på plass, kan de føre til en ny strøm av innovasjon. Dette gjelder spesielt RFID, som forventes å utnyttes på en mengde nye nyskapende måter.

Konsumentteknologi er stort sett teknologier som ikke krever så mye interoperabilitet, og på dette området skjer det fremdeles rask utvikling. Men det er ett område der det kreves mer samkjøring, og det er medienettverk for hjemmet. Dette markedet har ikke tatt av, noe Gartner mener skyldes nettopp kompleksitet og krav til samkjøring.

Til toppen