Spår turbulent IT-år i aksjemarkedet

Christiania Markets har i dagens kundebrev publisert ti mulige tema for børsåret 2001. Meglerhusets analytikere er noe skeptiske til kursutviklingen i det korte bildet, men er mer positiv på mellomlang sikt. Blant annet tror de at Internett-handel vil ta av i 2001.

Christiania Markets har i dagens kundebrev publisert ti mulige tema for børsåret 2001. Meglerhusets analytikere er noe skeptiske til kursutviklingen i det korte bildet, men er mer positiv på mellomlang sikt. Blant annet tror de at Internett-handel vil ta av i 2001.

Christiania Markets har laget en oversikt over ti tema som de tror vil stå i fokus for børsåret 2001. Her er hva de skriver:

1. Hard eller myk landing
Dette er kjernespørsmålet i meglerhusets spådom for 2001. Antallet resultatvarsler i USA har vist at IKT-næringen ikke går upåvirket hen av en vekstmessig avmatning. Investeringsveksten avtar, noe som nødvendigvis går utover de sektorene der bedriftene investerer mest. Meglerhuset mener at en myk landing er priset inn i teknologi-aksjene, men at det er ytterligere nedside dersom det blir en hard landing.

2. "Cash is king" - fokus på balansen
Kombinasjonen av ambisiøse forretningsplaner, et tilbakeholdent investormarked og et makroøkonomisk fundament som ikke antyder noen halleluja-stemning med det første, vil føre til at en god del selskaper vil havne i en finansiell knipe. Mens starten på fjoråret ble preget av trykking av aksjer, vil kontanter være et attraktivt byttemiddel i år. Videre vil interessen for balansen øke i tiden fremover. Spekulasjoner om store goodwill-avskrivninger har begynt, og det er grunn til at dette blir svært mye omtalt rundt rapporteringen av 2000-tallene.

digitoday.no skrev før jul et oppslag om mulige goodwill-bomber i IT-selskapenes balanser.


3. GPRS - Syretesten for mobilt Internett
Prisingen av telecom-sektoren endret seg vesentlig gjennom 2000 som følge av redusert tro på mobilt Internett og UMTS. Spørsmålstegnene er mange, og investorer vil være på intens jakt etter signaler som vil indikere hvorvidt de høye utbyggings- og lisenskostnadene kan la seg forsvare eller ikke. Akkurat nå blir det mye tro og tvil, og UMTS-fasiten kommer ikke før tidligst i 2002. Derimot vil GPRS gi en del indikasjoner. GPRS vil gi høyere hastigheter og "always on"-funksjonalitet, samt ganske sikkert et stort knippe nye tjenester. I 2. halvår i år tror meglerhuset at teknologien vil begynne å bli såvidt utbredt at man kan få ganske gode indikasjoner på kunders bruksmønster for de nye tjenestene.

4. Telekom-operatører går konkurs
Christiania Markets tror at konkurser vil ramme enkelte av de nye teleoperatørene. Mange av disse har satset på en svært ambisiøs utbyggingsplan, og investorers motvilje mot å "sponse" slik virksomhet vil ramme forretningsplanene hardt. Vi tror at fastlinjeaktører (de nye, vel og merke) vil få den første smellen.

5. 2001 - et heftig mobilår
Meglerhuset tror mobilmarkedet kan bli ganske så morsomt i det nye året. Dette mye som følge av service providers som Sense, og de nye UMTS-spilerne. En forsmak på dette fikk vi før jul, da spesielt You og Sense gjeninnførte telefoner til hundrelappen. I dag kjører Tele2 "gibortpris"-tilbud. Service providers trenger flest mulig kunder for å være attraktive oppkjøpskandidater, mens UMTS-lisenshavere trenger kunder å hive inn i sine nye nett fra 2002. I tillegg blir det en test på om de eksisterende operatørene er i stand til å opprettholde kundebasen. Temaet har også sammenheng med at trådløst vil være tingen også i år. I 2001 vil fokus rette seg vesentlig mot håndholdte terminaler, trådløst LAN og andre dataorienterte løsninger.

6. Matnyttig e-business blir en vesentlig driver
IT-markedet de siste fem kvartalene har vært vesentlig påvirket av at tilpasningene i forbindelse med tusenårsskiftet ble avsluttet for 12-18 måneder siden, og det har foreløpig ikke kommet noen driver som har vært sterk nok til å motvirke effekten av Y2K. For 2001 tror vi at denne driveren vil komme i form av e-business-behovene. Selv om Internett-handelen på ingen måte har tatt av, mener vi det er liten tvil om at stadig mer av vår kommunikasjon og handel vil gå elektronisk. Året vil bli preget av endel tunge investeringsbeslutninger for e-business-orienterte systemer, også innen det vi for et år siden kalte "old economy".

7. Internett-handel tar av
Temaet har sammenheng med punkt 6, og mens fjoråret var fiaskoenes år vil inneværende år by på noen gode suksesshistorier. Først og fremst er det nærliggende å tenke på ikke-fysiske varer, med umiddelbar levering (programvare, rapporter, lyd/bilde), samt reiser og andre billett-baserte arrangementer. Manglende følelse av sikkerhet når man handler på nettet har vært en vesentlig brems på Internett-handel, og det er grunn til å forvente banker, forretninger og teleoperatører vil komme opp med rimelig gode løsninger for sikre transaksjoner i løpet av ikke altfor lang tid.

8. Endelig gjennombrudd for digital-TV
Det har vært mye snakk om digital-TV de siste årene, og i år vil det for første gang bli mer ull enn skrik rundt denne teknologien. For Norges del vil Viasats inntreden i digital-markedet føre til økt konkurranse, noe som vil presse frem nye tjenester. Teknologien begynner også å bli mer moden. Fremdeles er man langt unna video on demand, men frihetsgradene vil øke vesentlig som følge av digitaliseringens fremmarsj.

9. Bredbånd - mye skrik, kanskje ikke like mye ull
Bredbånd vil være gjenstand for store debatter og mye hype også i 2001 - og vil kanskje minne mye om digital-TV fra 1998 til 2000. ADSL-utrullingen startet såvidt opp i slutten av 2000, men noen stor tilgangsmessig eksplosjon vil ikke finne sted. Akkurat nå er det vanskelig å se hva som vil være "killer app" for bredbånd ut i de tusen hjem i det korte perspektivet, men tjenestespekteret som tilbys fremover (som nok blir ganske så underholdningsbasert), vil gi konturer av hva som vil komme senere.

10. 2001 - et avkastningsmessig speilbilde av 2000?
De tre første månedene i fjor var kjempemessige for TMT-sektoren, mens påminnelsen om at intet tre vokser inn i himmelen sørget for å gi noen og enhver en skikkelig kalddusj i "bear markedet" som har pågått siden april. Med vekstmessig usikkerhet i det korte bildet som beskrevet i punkt 1, er det lite som tyder på at året vil starte på samme måte som i fjor. En god del av de øvrige temaene taler imidlertid for at antallet positive signaler vil øke på utover året, og vi tror spesielt andre halvår kan bli bra. Prisingen har kommet seg tilbake på 1999-nivå, dotcom-vektingen i f.eks. Nasdaq-indeksen er svært lav, og multiplene på mange av de tunge, tradisjonelle IT-selskapene har kommet seg ned på moderate nivåer - også i et bredere perspektiv.

Til toppen