Spår varig svikt i pc-salget

IDC har revidert sine prognoser for årene fram til 2013.

Spår varig svikt i pc-salget

IDC har revidert sine prognoser for årene fram til 2013.

Analyseselskapet IDC har nedjustert sine anslag for det globale pc-salget – målt i volum – i fjerde kvartal 2008, og har samtidig revidert sine prognoser for perioden fram til 2013.

IDCs første anslag for fjerde kvartal (se artikkelen Stillstand i pc-salget) gikk ut på en nedgang på 0,4 prosent til 77,3 millioner enheter. Det justerte anslaget går ut på en nedgang på 1,9 prosent.

Svikten i pc-salget blir varig, tror IDC. I første halvår vil det selges 8 prosent færre pc-er enn i første halvår i fjor. Nedgangen vil også prege tredje kvartal. Først i fjerde kvartal venter IDC en svak vekst fra i fjor. I hele 2009 vil det selges 4,5 prosent færre pc-er enn i 2008.

I 2010 vil pc-salget igjen komme i siget, og så vidt passere nivået i 2008. Deretter blir veksten igjen tosifret fram til 2013.

En interessant observasjon fra IDC, er at økonomiske kriser fører til varig svekket vekst i pc-salget.

Prognosen deres innebærer at salget i 2013 vil nå 419,4 millioner enheter. Det innebærer en gjennomsnittlig årlig vekst i femårsperioden 2009–2013 på 10,5 prosent. Dette svarer til den forventede veksten fra 2012 til 2013: Man kan altså anta at rundt 10,5 prosent vil bli det normale nivået for veksten i pc-salget, fram til neste krise.

Dette er betydelig lavere enn bransjen har vært vant med. I den første femårsperioden etter nedgangen i 2001, var den gjennomsnittlige årsveksten på 13,6 prosent. I den siste femårsperioden før krisen i 2001, var den gjennomsnittlige årsveksten på 18,8 prosent.

IDC peker på to faktorer som medvirker til at nedgangen i vekstraten ikke er enda større: Det kontinuerlige prisfallet gjør at pc-er utgjør en stadig mindre belastning på budsjettene til både bedrifter og husholdninger, og følgelig er det mindre å spare på å utsette et kjøp. Den andre faktoren er bærbare utgjør en stadig større andel av pc-salget, og disse har betydelig kortere levetid enn stasjonære.

I 2008 var i underkant av annenhver solgte pc en bærbar. I 2013 tror IDC det vil selges rundt to bærbare for hver stasjonær.

En faktor som bekymrer observatører er ringvirkningene for pc-bransjen av de store problemene i halvlederbransjen, der leveransene stuper langt mer enn svikten i pc-salget skulle tilsi. I fjerde kvartal falt leveransene av pc-prosessorer med 11 prosent. Logisk sett skulle dette gitt et tilsvarende fall i pc-leveransene i første kvartal.

IDC forklarer at krisen i pc-leveransene slo til mens lagerbeholdningen var på topp, og at pc-leverandørene nå er blitt langt mer forsiktige og nøye med å bestille komponenter. Det innebærer at prosessorprodusentene nå tilpasser seg de rådende forhold, og at sjokket i fjerde kvartal ikke vil forplante seg videre.

IDC peker videre på at pc-markedet er langt mer globalisert i dag enn i 2000. Da sto USA for 37 prosent av alle pc-leveransene, mens tilvekstlandene – Asia og Stillehavet unntatt Japan, Latin Amerika, Sentral og Øst-Europa, Midtøsten og Afrika – sto for under 30 prosent. I dag er USAs andel 23 prosent, mens tilvekstlandene har en andel på 49 prosent. Selv om tilvekstlandene rammes hardt av den pågående krisen, vil pc-leveransene der falle med 4 prosent i 2009, altså et halvt prosentpoeng mindre enn verdensgjennomsnittet.

– Pc-markedet vil oppleve utfordringer, men det er mange grunner til at dramatikken ikke vil bli større enn den var i 2001, selv om den allmenne økonomiske krisen er langt verre nå enn da, sier Loren Loverde i IDC. – Prisingen vil bli stadig mer aggressiv, og konsolideringen vil fortsette, men pc-bransjen vil ikke gå samme vei som finans- eller bilnæringen i denne omgangen.

Tabellene nedenfor oppsummerer IDCs prognose.

    Les også:

Til toppen