Spår voldsom vekst i Linux-markedet

Verdensmarkedet for Linux-produkter vil oppleve en voldsom vekst de nærmeste årene, ifølge IDC.

Verdensmarkedet for Linux-produkter vil oppleve en voldsom vekst de nærmeste årene, ifølge IDC.

På oppdrag fra Open Source Development Labs (OSDL) har analyseselskapet IDC gjennomført en undersøkelse av det samlede globale markedet for Linux-produkter, med prognoser ut 2008.

I forhold til andre IDC-undersøkelser er metodikken endret for å ta hensyn til det særegne ved Linux-markedet, at det ikke bare omfatter helt nye PC-er og servere, men også maskiner som helt eller delvis omdisponeres til Linux fra andre operativsystemer.

For 2004 har denne nye definisjonen, anvendt på servermarkedet, ført til at anslaget for det totale antallet nye Linux-installasjoner er økt med 36 prosent. Maskiner med Linux og et annet operativsystem telles som halve Linux-enheter.

IDC-rapporten spår en voldsom vekst for Linux, særlig innen programvare og servere. Innen PC-er spår rapporten at andelen Linux-drevne PC-er vil øke fra 3 prosent i dag til 7 prosent i 2008.

IDC mener rapporten slår fast at Linux beveger seg fra nisje til melk og brød, og at det ikke lenger er noen grunn for utviklere til å nøle med å sikte seg inn på dette raskt voksende markedet.

Her er hovedkonklusjonene i rapporten:

  • Det samlede globale markedet for Linux-produkter – PC-er, servere og programvare – vil i perioden 2003–2008 vokse med en årlig takt på 25,9 prosent, og nå 35,7 milliarder dollar i 2008.
  • Det globale markedet for Linux-programvare vil passere 14 milliarder dollar innen 2008. Den årlige vekstraten i perioden 2003–2008 anslås til 44,3 prosent.
  • Nye og omdisponerte PC-er under Linux forventes å utgjøre et marked på 10 milliarder dollar innen 2008. Da vil tallet på nye enheter nå 17 millioner, og det samlede antall Linux-PC-er i bruk vil være 42,6 millioner.
  • Nye og omdisponerte servere under Linux forventes å utgjøre et marked i overkant av 11 milliarder dollar innen 2008. Da vil tallet på nye enheter nå 3,3 millioner, og det samlede antall Linux-servere i bruk vil være 9,7 millioner. Markedsprognosen gjenspeiler en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 24,5 prosent.

Den geografiske fordelingen av denne utviklingen er skjev, spesielt når det gjelder PC-er. Linux-PC-er vil være langt mer utbredt i Europa, Midtøsten og Afrika, samt Asia og Stillehavet, enn i den vestlig halvkulen, med markedsandeler på henholdsvis 9 og 4 prosent.

Den viktigste Linux-programvare vil være databaser, applikasjonstjenere og verktøy for utvikling og drift.

Serverprognosen til IDC innebærer at Linux når en andel på 25,7 prosent i 2008, mot 63 prosent for Windows.

IDC selger rapporten. En gratis sammenfatning, med mange grafer, er tilgjengelig fra nettstedet til OSDL: The Linux Marketplace - Moving From Niche to Mainstream.

    Les også:

Til toppen