Spår WLAN-kork i bystrøk i 2004

I 2004 vil WLAN-båndene bli så overbelastet at hele WiFi-konseptet bryter sammen, spår en analytiker.

I 2004 vil WLAN-båndene bli så overbelastet at hele WiFi-konseptet bryter sammen, spår en analytiker.

Analytiker Peter Kastner i Aberdeen Group har skrevet en oppsiktsvekkende rapport, kalt The Urban WiFi Crash of 2004. Her spår han at det samme vil skje med WLAN som med personbilen. I sentrale bystrøk vil det være så mange brukere og aksesspunkter som skaper problemer for hverandre, at trafikken stopper helt opp. Med den takten folk kjøper WLAN-utstyr i dag, mener han denne trafikkorken vil komme allerede neste år.

Kastner tok initiativet til rapporten etter å ha erfart interferens problemer i sitt eget hjem i Boston, fra de dagene i september da høyskolestudentene – som det er mange av i delstaten – tok fatt på høstsemesteret. Plutselig fanget WiFi-kortet opp signaler fra et utall aksesspunkter, og han fikk stadig beskjed om at han måtte gjenopprette sin egen forbindelse.

– Når mange aksesspunkter konkurrerer om din PCs oppmerksomhet, oppstår det interferens mellom radiosignalene., PC-en mister forbindelsen til ditt aksesspunkt, og varsler at du må kople deg opp igjen. Når det skjer med få sekunders mellomrom, noe vi allerede erfarer med forbrukerutstyr for WLAN, varsler det at WiFi-verden slik vi har kjent den hittil, er over, heter det i rapporten.

Kastner mener dette ikke bare gjelder de som bor i byleiligheter.

– Nærliggende aksesspunkter kan like gjerne ødelegge for bedrifters bruk av trådløse lokalnett.

Det hjelper ikke å holde seg tett inntil aksesspunktet. Selv om aksesspunktet er to meter unna, er mottakeren din laget for å motta signaler opptil 100 meter unna. I USA har WLAN 11 kanaler til rådighet i 2,4 GHz-båndet, mens i Europa er det 13 kanaler. Problemer kan oppstå ikke bare når man må dele en kanal med andre, men også når man bruker nabokanaler.

Svake signaler øker interferensproblemene fordi feilkorrigeringsrutinene øker belastningen på aksesspunktet og fører til økt trafikk.

Det er vanskelig å anbefale gode løsninger. Dersom alle brukte samme tjeneste-ID (SSID eller "service set identifier") ville alt være et eneste stort nettverk, og alle ville få kontakt. De ville samtidig måtte dele sikkerhetsnøkkel. Altså er ikke denne utveien noe reelt alternativ.

En midlertidig løsning for de få, er å bytte fra 802.11b/g i 2,4 GHz-båndet til 802.11a i 5,4 GHz-båndet der det foreløpig er svært lite trafikk. Det er dyrere, og rekkevidden er dårligere.

En annen mulighet til forbedring er ifølge Kastner at det utvikles programvare som kan redusere signalstyrken, og følgelig også rekkevidden, til det minimum som trengs i det aktuelle nettverket. Programvaren bør også være i stand til å avvise uvedkommende signaler utenfra.

Den virkelige løsningen mener Kastner ligger i å øke tallet på radiokanaler for WLAN i 2,4 GHz-båndet. Det krever politisk initiativ, en faktor som ikke alltid gir rask uttelling.

Kastner innrømmer at å spå WiFi-sammenbrudd allerede i 2004 er kanskje å ta litt hardt i. Men han understreker at problemene er reelle og allerede merkbare, og at det trengs løsninger.

Til toppen