Sparebank 1: - Vi er største bank på nettet

Sparebank 1 har opplevd en eksplosiv økning i nettbankbrukere det siste året. Ved utgangen av august registrerte nettbanken 305.000 kunder.

Sparebank 1 har opplevd en eksplosiv økning i nettbankbrukere det siste året. Ved utgangen av august registrerte nettbanken 305.000 kunder.

Siden januar har kundetilveksten vært på 21,5 prosent , noe nettbanksjef Olav Eriksen sier seg svært tilfreds med. Men han tror likevel ikke at nettbankvirksomheten vil skvise ut tradisjonelle banktjenester, men være et effektivt supplement.

- Våre undersøkelser viser at nesten annenhver nettbankkunde også bruker bankkontorene, og over 30 prosent har telefonisk kontakt med kunderådgiver og det lokale kundesenteret. Dette vil være en medvirkende årsak til at bankkontorene i fremtiden vil få ett annet innhold enn de kontorene som vi er vant til å bruke i dag. Vi er opptatt av å tilby en nettbank som er enkel å bruke og har et omfattende innehold slik at kundene kan få bedre oversikt og kontroll over egen økonomi, sier Eriksen og legger til at dette er spesielt viktig fordi kun 20 prosent av Sparebank 1-kundene bruker nettbanken bare for å betale regninger.

Ifølge en nettbankundersøkelse banken har fått utført i samarbeid med Norsk Gallup Institutt, bruker 43 prosent av Sparebank 1-kundene nettbanken hver uke, mens 32 prosent bruker den flere ganger i uken.

- Dette bekrefter at kanalen har blitt viktigere for kundene, noe vi tar på alvor i arbeidet med å utvikle nettbanken videre, sier Eriksen.

Til toppen