Sparebanker ustabile på nett

200.000 nettkunder av norske sparebanker har opplevd to døgn med dataproblemer.

200.000 nettkunder av norske sparebanker har opplevd to døgn med dataproblemer.

Bankalliansen og finanskonsernet Terra-gruppen er ansvarlig for driften av 80 sparebanker i Norge. I fjor valgte alliansen danske SDC Udvikling som ny hovedleverandør av IT-tjenester.

Avtalen løper i fem år fra 2005, og vil innebære opp mot 50 prosent kostnadsbesparelser for aksjonærbankene, ifølge Terra-gruppen.

Beslutningen skulle være et svar på internasjonaliseringen av bank- og finansvesen, der 79 sparebanker i Danmark og 85 sparebanker i Norge – i alt 165 sparebanker – i fellesskap skal utvikle og drifte IT-løsninger.

Konvertering til det nye IT-systemet startet i september, noe norske kunder begynte å merke «fruktene» av allerede da.

– Vi hadde forutsett ut fra våre to pilottester at enkelte banker ville bli berørt, sier markedsdirektør Frode Holten til digi.no.

Men omfanget ble åpenbart større enn antatt når IT-systemene fra 80 ulike banker med 2.000 ansatte og 700.000 kunder skulle flyttes til den danske driftsleverandøren. Herav er det 200.000 nettbankkunder.

– Meldingen: Pålogging til nettbanken er for tiden ustabil, vennligst prøv igjen senere, har dukket opp litt for ofte siden konverteringen startet, melder en frustrert nettbankkunde i Narvik Sparebank til digi.no.

Banktjenesten har vært ustabil i over to døgn nå, og nettbankkunder møtes med denne beskjeden: Det er for øyeblikket problemer med nettbanken, våre teknikere jobber med saken.

Holten forespeiler at feilen skal være rettet innen utgangen av dagen.

Selve datakonverteringen av bankenes systemer skal nå være endelig avsluttet. Nedetiden tillegges innkjøring og kapasitetsproblemer på server.

Holten vil ikke ut med hva det faktisk har kostet å legge over alle systemene til den danske driftsoperatøren, men hevder at det med alliansen vil være kostnadsbesparelser på godt over 100 millioner kroner i året.

Til tross for misfornøyde kunder i konverteringsprosessen, er det likevel flere meldinger fra fornøyde brukere som priser ny og brukervennlig funksjonalitet, forteller Holten.

Danske SDC Udvikling vil få alt ansvar for drift og utvikling av banktjenester framover, mens Terra-gruppen står som eier.,

Til toppen