Sparer en million på grønn IT

Miljøsertifisering kan lønne seg, erfarer Agresso.

Sparer en million på grønn IT

Miljøsertifisering kan lønne seg, erfarer Agresso.

Grønn it er et uttrykk man leser om i økende grad, men fortsatt er det mange som mangler en felles forståelse for hva uttrykket faktisk innebærer. Det er blitt et problem i bransjen at alle kaller seg «grønne» uten å ha grunnlag for det.

IT-selskapet Agresso investerte derfor i en såkalt GRIT-analyse som gir tilbakemeldinger med beregninger av dagens miljøavtrykk og kostnader, samt konkret tiltaksliste på hvordan oppnå besparelser i Co2 og kroner og øre.

Det har vært en nyttig investering, hevder Agresso som har gjennomført miljøfyrtårn-sertifikatet.

Miljøfyrtårn-sertifisering krever at selskaper gjennomfører tiltak og innfører retningslinjer internt i selskapet for å kunne kalle seg miljøvennlig. Bedrifters energiforbruk i datarommet er et viktig punkt miljøfyrtårn-sertifisering tar tak i.

GRIT analysen fra Purity IT konkluderte med mulig reduksjon av IT-relatert Co2-utslipp på 195 tonn, og potensiell besparelse på 1 million kroner over tre år for Agresso. Reduksjonen i Co2-utslipp tilsvarer årlige utslipp fra cirka 66 biler.

En annen positiv effekt er enklere administrasjon og mer effektiv IT.

Tradisjonelt fokuserer IT avdelinger på drift, applikasjoner og oppfylling av SLA-avtaler. Konsekvensen er at man fort mister oversikten over energiforbruk og mange har heller ikke tid til å være oppdatert på alt av ny teknologi.

Besparelsene av miljøtiltakene går rett på bunnlinjen, forteller Agresso.

Til toppen