Sparer en million på grønn IT

Sparer en million på grønn IT

Miljøsertifisering kan lønne seg, erfarer Agresso.

Grønn it er et uttrykk man leser om i økende grad, men fortsatt er det mange som mangler en felles forståelse for hva uttrykket faktisk innebærer. Det er blitt et problem i bransjen at alle kaller seg «grønne» uten å ha grunnlag for det.

IT-selskapet Agresso investerte derfor i en såkalt GRIT-analyse som gir tilbakemeldinger med beregninger av dagens miljøavtrykk og kostnader, samt konkret tiltaksliste på hvordan oppnå besparelser i Co2 og kroner og øre.

Det har vært en nyttig investering, hevder Agresso som har gjennomført miljøfyrtårn-sertifikatet.

Miljøfyrtårn-sertifisering krever at selskaper gjennomfører tiltak og innfører retningslinjer internt i selskapet for å kunne kalle seg miljøvennlig. Bedrifters energiforbruk i datarommet er et viktig punkt miljøfyrtårn-sertifisering tar tak i.

GRIT analysen fra Purity IT konkluderte med mulig reduksjon av IT-relatert Co2-utslipp på 195 tonn, og potensiell besparelse på 1 million kroner over tre år for Agresso. Reduksjonen i Co2-utslipp tilsvarer årlige utslipp fra cirka 66 biler.

En annen positiv effekt er enklere administrasjon og mer effektiv IT.

Tradisjonelt fokuserer IT avdelinger på drift, applikasjoner og oppfylling av SLA-avtaler. Konsekvensen er at man fort mister oversikten over energiforbruk og mange har heller ikke tid til å være oppdatert på alt av ny teknologi.

Besparelsene av miljøtiltakene går rett på bunnlinjen, forteller Agresso.

Til toppen