Sparer stort på IT-tjenester fra India

Et norsk tremannsfirma innen eiendomsforvaltning, sparer stort på å kjøpe IT-tjenester fra indiske Wipro.

I 2002 var det fire offentlige anbud i Norge innen nisjen eiendomsforvaltning, i fagsjargongen kalt ”facilities management” (FM). Samtlige ble vunnet av et nyetablert tremannsfirma på Økern i Oslo, kalt Infrastructure Management. To av de viktigste gjaldt Rogaland fylke, og Kristiansund kommune.

– Vi etablerte selskapet i august i fjor, forteller daglig leder Idar Warholm til digi.no.

– Kjernen er applikasjonspakken Archibus. Vi forhandler og selger Archibus, og sørger for installasjon og implementering hos kundene. Nå er hele sykehusnorge på søking etter systemer som hjelper dem til å holde rede på alt de har av bygninger, kablinger, utstyr, inventar og så videre. Vi holder i disse dager på å skrive under kontrakter med to relativt store sykehus.

Infrastructure Management har blitt så viktig for Archibus at en del av det amerikanske selskapets nettsted er oversatt til norsk. (Til gjengjeld er Infrastructure Managements eget nettsted ennå ikke operativt.)

Pakken Archibus/FM er fordelt på flere typer moduler. Sju fagmoduler – for henholdsvis eiendom og utleie, strategisk planlegging, arealplanlegging, møbler, inventar og utstyr, data- telekommunikasjon og kabling, drift og vedlikehold, og elementbibliotek for tegning – er integrert med hverandre og med DAK/DAP-verktøyet AutoCAD. De suppleres av to løsningsmoduler for henholdsvis romreservering og hotell, og av et ”ledelsessystem”, beskrevet som et grensesnitt mot alle modulene for å levere nøyaktig informasjon uten slit med tabeller, tegninger og prosedyrer. I tillegg kommer et webbasert grensesnitt beregnet på å gi autoriserte brukere enkel tilgang fra hvor som helst.

– Det vi ønsker, er å fokusere på vår spisskompetanse. Vi kan Archibus-applikasjonen og fagområdet facilities management. Vi vil ikke bli store. Vi skal bygge vår kompetanse, slik at vi får levert og igangsatt våre installasjoner. Alt vi har gjort, er blitt implementert i løpet av tre måneder. Vi ønsker ikke datafolk i eget hus. Vi har outsourcet databaser og installasjon til Ergo Solutions, og vi har avtaler med firmaer for å drive med tegninger og tilpasning av tegninger.

Etter noen måneders vellykket drift, var det klart at selskapet trengte flere ressurser.

– Det dreier seg blant annet om programmering, tilpasning av løsninger og digitalisering av tegninger.

Selskapet fikk det råd å se på det største markedet for slike tjenester, nemlig India, og valgte Wipro, landets største børsnoterte IT-selskap, med 18.000 ansatte.

– Wipro var ikke billigst, men best. Wipro har et så godt rykte at det ikke er noen som stiller tvil om at vi er i stand til å levere kvalitet. Nå har vi lagt opp en struktur som gjør at Wipro kan ta seg av 100 prosent av våre datatekniske tjenester. Det eneste vi drifter selv er vårt eget lille interne nettverk.

Warholm mener Wipro vil bli en nøkkelpartner for Infrastructure Management framover.

– Vi ser at Wipro blir en viktig premissleverandør for å migrere systemer opp på et høyere nivå. Wipro vil være med oss når vi skal utvide, og sy ting sammen på regionbasis. Outsourcing dit sparer oss for mellom to og ti mann. De kommer til å arbeide i Bangalore. Vi har lært opp en mann der som skal sørge for at vi får det vi trenger.

12. februar i år kom toppsjefen i Wipro, legendariske Azim Premji, på norgesbesøk, på eget initiativ.

Rådgiver i Infrastructure Management, Knut Weum, tidligere daglig leder for LO Industri, sier til digi.no at Premji kom med en rekke tanker om et mer utstrakt samarbeid som kan få vidtrekkende følger for det lille norske firmaet.

Til toppen