Spennende IT-traineeprogram i Steinkjer

Steinkjer fortsetter å rekruttere trainees og søker flere hoder til GründerParken i august.

Steinkjer fortsetter å rekruttere trainees og søker flere hoder til GründerParken i august.

GründerParken i Steinkjer ble etablert i januar 2003 med støtte fra Innovasjon Norge, Aetat og Steinkjer kommune. Parken har som mål å omdanne gode forretningsidéer til lønnsomme og vekstkraftige bedrifter.

– GründerParken skal være det ledende miljø i Norge innen kommersialisering av idéer og gründerbedrifter. Nå søker vi 10 nye til høsten, forteller trainee Marit Ottermo som nå går over til fast jobb i GründerParken.

Elverum-jenta var selv blant de seks traineene som i fjor august ble rekruttert til GründerParken i Steinkjer. Hun forteller at alle seks har fått tilbud om fast jobb enten i en av de to nystartede selskapene MileStep og ViewStart eller GründerParken som jobber med forretningsutvikling.

– Jeg ser på traineeprogrammet i GründerParken som en stor sjanse til å få spesialisert meg innenfor 3D, og samtidig få relevant arbeidserfaring, sier Ottermo.

Programmet retter seg mot unge mennesker med bachelorgrad eller motiverte arbeidsledige. GründerParken setter i gang et nytt traineeprogram med oppstart i august 2004.

MileStep og ViewStart har basert sine forretningsområder på 3D og visualisering. På høsten gjennomgår traineene et halvt års kurs i 3D-grafikk under veiledning av indere som er leid inn for å kjøre kurs.

De seks indiske veilederne er nøye valgt ut på grunnlag av høy kompetanse i programmene «Maya» og «Flash» som blant annet er benyttet i framstillingen av filmen Ringenes Herre.

– Våre indiske veiledere har den høyeste ranking i hele verden, spesielt på webpublisering og animering. Når det gjelder sertifiseringer ligger de helt i verdenstoppen, forteller Marit Ottermo.

GründerParken i Steinkjer har spesialisert seg på kommersiell utnyttelse av IKT, og da særlig på utvikling og bruk av ny og moderne programvare for 3D og visualisering. Her finnes liten kompetanse i Norge i dag, og dermed nesten ubegrensede muligheter for den som vil satse innenfor dette området. GründerParken har etablert samarbeid både med de største utenlandske programvarehusene med tillegg av fagmiljøer i India. To indiske spesialister har blant annet vært instruktører under opplæringen i programmene Flash, Maya og 3D Studio Max.

Det ti måneder lange kvalifiseringsprogrammet skal gi deltakerne eller traineene spesialkompetanse. Samtidig skal programmet forsyne de nyetablerte bedriftene i GründerParken med spisskompetente medarbeidere. Alternativt kan deltakerne søke stipend fra SND for etablering av egen bedrift basert på forretningsidéer utviklet via GründerParken.

Tiltaket er et ledd i å få folk til kommunen og etablere næringsvirksomhet. Steinkjer har i mange år profilert seg som IT-byen.

GründerParken søker etter tre typer trainees:

Business Development Trainee, som etter endt program vil ha spisskompetanse på forretningsutvikling og på teknologisalg til nasjonale og internasjonale kunder, og vil bli spesialtrenet for å kunne drive gode forretningsidéer fram til kommersiell suksess. Ønsket bakgrunn er markedsutdannelse og markedserfaring, gode språkkunnskaper, erfaring med IT-verktøy og god forretningsforståelse.

Flash Development Trainee, som etter endt program vil være sertifisert som Flash Developer, og som vil ha spisskompetanse på animasjon, videopresentasjon og nye kommunikasjons- og designløsninger for web. Her ønskes personer med bakgrunn fra film og media, webdesign og programmering.

3D Development Trainee, som etter endt program vil ha spisskompetanse både på 3D-modellering, visualisering, animering og videoredigering. Ønsket bakgrunn er reklame, scenografi, grafikk og design, film og media og/eller arkitektur.

Traineeprogrammet starter 9. august 2004, og etter et prekvalifiseringsprogram for aktuelle søkere vil 10-12 personer få muligheten til å gjennomføre individuelt tilpasset opplæring. Etter en innledende fase på to måneder vil traineene bli knyttet opp mot konkrete oppdrag innenfor sitt fagområde, og vil bli tildelt personlig trener. Deler av programmet vil bli ledet av internasjonale eksperter på de respektive fagområder.

– Erfaringene det første året har vist at det er interesse for 3D og visualisering, og at det er mulig å skape arbeidsplasser innenfor dette området i Steinkjer. I løpet av det neste året ser vi at det er rom for enda større satsing og i hvert fall 10-12 nye ansatte. Derfor setter vi i gang et nytt traineeprogram til høsten, for å kunne sikre oss nye kompetente medarbeidere, forteller direktør Jan Helge Lillebo i GründerParken.

Til toppen