Spennende nye tanker om mobil IT

I stedet for sløvt å se på mobil IT som en erstatning for stasjonære PC-er, tenker Daniel Fällman nytt.

I stedet for sløvt å se på mobil IT som en erstatning for stasjonære PC-er, tenker Daniel Fällman nytt.

23. januar forsvarer den unge svenske informatikeren Daniel Fällman sin doktoravhandling In Romance with the Materials of Mobile Interaction: A Phenomenological Approach to the Design of Mobile Information Technology (svensk tittel: Med mobil interaktion som material: En fenomenologisk ansats till design av mobil informationsteknik).

Avhandlingen på 412 sider tar utgangspunkt i fenomenologisk filosofi med henvisninger til Edmund Husserl (1859–1938) og dennes elev Martin Heidegger (1889–1976). Herfra trekkes tråder til måte å betrakte mobil informasjonsteknologi på som ikke ser på forholdet mellom menneske og maskin, men legger trekanten menneske-maskin-verden til grunn. Da er det enklere å innse hvor ufruktbart det er å betrakte mobilt apparatur som en forlengelse av den bordfaste PC-en, og oppdage perspektivet der man lager enkelt og jordnært mobilt utstyr som løser hverdagslige utfordringer, både fysiske og sosiale, knyttet til selve mobiliteten.

Fällmans avhandling viser til fire konkrete produkter som han har vært med på å konstruere. Et eksempel er denne PDA-en beregnet på mobile serviceteknikere. Poenget er at man kan ha den på seg hele tiden mens man er på jobb, og bruke den selv om begge hendene er opptatt med andre ting. F]allman beskriver selv dette produktet som det mest tradisjonelle av dem han har konstruert. Samtidig viser han til at grensesnittet kan lages slik at den reagerer med armbevegelsene der dette er hensiktsmessig.

En annen konstruksjon, "Slide Scroller", er en PDA der skjermen fungerer uten rullefelter, selv når dokumentsiden som vises er langt større enn skjermen.

I stedet for rullefelter, beveger man hele PDA-en omkring på underlaget. PDA-en oppfattes som et vindu for å se et underliggende og ubevegelig dokument, og man slipper å fylle opp skjermen med ikoner, rullefelter og andre hjelpemidler. Et overraskende resultat er man slipper å bruke begge hendene for å lese dokumenter med PDA-en.

De to andre produktene er henholdsvis en "virkelighetshjelm" og et eksperimentelt hoppetau beregnet på førskolebarn.

Fällman tilhører Institutionen för informatik ved Umeå universitet, og har samarbeidet med to andre spesialiserte institutter i byen: Interaction Design Lab vid Designhögskolan, og Interactive Institutes Tools for Creativity Studio.

Til toppen