Spennende nyheter i PHP 5

Det svært populære skriptspråket PHP kommer snart ut i en ny utgave. Store endringer loves.

Det svært populære skriptspråket PHP kommer snart ut i en ny utgave. Store endringer loves.

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) er et skriptspråk som i første rekke benyttes i webservere for å generere dynamiske websider, men det er også fullt mulig kjøre PHP-skript fra et kommandolinjegrensesnitt. Kildekode til PHP er åpen.

I mai ventes det at versjon 5 av PHP vil være klar. For tiden er det betaversjon 4 som er under testing. PHP 5 gir løfter om sterkt forbedret støtte for objektorientert programmering, bedre XML-støtte og vil leveres med en innebygd relasjonsdatabase.

Også dagens utgave av PHP har noe støtte for objektorientering, men langt fra så mye som det mange utviklere forventer av et moderne programmeringsspråk i dag. Enkelte mener at støtte egentlig bare kunne beskrives som en avansert tabell (array), mens objektorienteringen i PHP 5 skal være langt mer gjennomført. Dette kan dog gå noe utover bakoverkompatibiliteten til kode skrevet for eldre utgaver.

John Coggeshall, forfatter av boken ”The PHP Developer’s Handbook”, sier til nettstedet Enterprise Linux IT at det er urealistisk å forvente 100 prosent bakoverkompatibilitet i PHP 5 med de fundamentale endringene som er blitt gjort. Målet er likevel å ha så god støtte for dagens kode som mulig.

En annen nyhet i PHP 5 er bedre støtte for XML. Det skal bli mye enklere å jobbe med XML, og det skal bli enkelt å få tilgang til og manipulere XML som PHP-objekter. Alt i alt vil de kreves mindre kode skrevet av PHP-utviklere for å få tak i eller utveksle XML-data. Dette, sammen med foreløpig eksperimentell støtte for SOAP (Simple Object Access Protocol) skal gjøre det enklere å utvikle, å tilby og å benytte webtjenester.

En litt spesiell nyhet i PHP 5 er databasemotoren SQLite. Dette er en lettvektsimplementasjon av SQL. I PHP 4 har brukerne enten måttet lagre dataene på en ekstern database eller som filer i filsystemet til serveren. Denne løsningen skal være nyttig i bruksområder hvor de ikke er behov for en sentral database eller en klynge med servere. SQLite skal kreve svært lite minne, men egner seg best for mindre krevende bruksområder.

Ifølge Enterprise Linux IT utførte Zend Technologies, et selskap som er betydelig involvert i PHP-prosjektet, nylig en spørreundersøkelse blant PHP-brukerne hvor omkring 20 prosent av de som svarte sa de hadde planer om å oppgradere til PHP 5 så snart den er ferdig. Omtrent 75 prosent sa de ville oppgradere innen et år, mens resten ikke hadde noen planer om å oppgradere.

Til toppen