Spenstig IT-fusjon

Forhandlingene om fusjon mellom EDB ASA og Telenor Programvare er meget spennende, men de to turtelduene får litt av en jobb med å gjennomføre fusjonen i praksis. En fusjon åpner også for den åpenbare spekulasjon at den er det første skrittet mot en fusjon med finske Tieto.

Forhandlingene om fusjon mellom EDB ASA og Telenor Programvare er meget spennende, men de to turtelduene får litt av en jobb med å gjennomføre fusjonen i praksis. En fusjon åpner også for den åpenbare spekulasjon at den er det første skrittet mot en fusjon med finske Tieto.

En rekke IT-selskap har i løpet av det siste året sikret seg fullmakt fra sine eiere til å kjøpe aksjer i eget selskap. Førstemann ut ser ut til å være VMetro som tirsdag kjøpte rundt én prosent av egne aksjer til en kurs godt over sluttkursen mandag. Mot slutten av dagen falt likefullt kursen på VMetro, slik at aksjen endte opp 4,76 prosent lavere enn mandag.

Det er forventet at tilbakekjøp av egne aksjer normalt vil trekke opp for et børsnotert selskap. Bakgrunnen for en slik forventning er dels at selskapet sørger for at det er kjøpere i aksjen og dels det mer prinsipielle i at selskapet kan sørge for en mer optimal miks av gjeld og egenkapital. Et selskap som sitter med egne aksjer har også et enkelt og rimelig verktøy for å "hente inn" mer egenkapital når det er behov for dette.

For VMetro sin del er likviditeten i aksjen normalt relativt begrenset og kursen har vært under sterkt press den siste tiden. En skal således være forsiktig med å trekke noen konklusjoner av dagens kursfall.

Videre legger vi merke til at VMetro har kjøpt aksjene utenom børs, i strid med Oslo Børs anbefaling. Det kan ikke tolkes som positivt for selskapet. Dermed blir det like sannsynlig å anta at tilbakekjøpet har trukket ned for selskapet som at det har trukket opp i markedets vurderinger av selskapet.

Etter en meget god førsteuke, fortsatte IT-indeksen mandagens fall med en nedgang tirsdag på 3,2 prosent. Det var Tandberg Data, Tandberg Television, ASK, Merkantildata og NetCom som trakk ned indeksen.

For samtlige av disse aksjene er det rimelig å kategorisere kursfallet mandag som gevinstsikring etter den siste tidens kursoppgang. Det er verdt å merke seg at likviditeten ser ut til å ha vært rimelig god i disse aksjene, med unntak da av NetCom hvor omsetningen normalt er relativt liten grunnet eiersituasjonen.

IT-aksjene var trolig også påvirket av en bredere korreksjon ved børsen, drevet av internasjonale forhold, svakere krone og høyere pengemarkedsrenter. I USA åpnet NASDAQ-indeksen ned hele to prosent og både Dow-Jones og den bredere S&P 500 åpnet klart ned.

NASDAQ-indeksen har vist en knallsterk utvikling de siste månedene og på begynnelsen av året. Dette skyldes delvis det fortsatt voldsomme løftet i de såkalte "Internett-aksjene", men også forventninger om sterke tall fra bjellesauer som Intel og AMD.

Den eneste selskapsspesifikke nyheten av stor verdi tirsdag, var fusjonsforhandlingene mellom Telenor Programvare og EDB ASA. Her vet vi foreløpig absolutt ingenting om et eventuelt bytteforhold. Dermed blir det meget vanskelig å si noe om effekten for EDB-kursen.

Det er likevel enkeltmomenter ved en eventuell fusjon som umiddelbart bør kommenteres. For det første får det nye selskapet en størrelse som helt klart gjør det mer interessant for alle typer partnere. Dette i seg selv burde trekke opp for vurderingen av EDB ASA.

På den annen side er Telenor Programvare fremfor alt et programvarehus med sine egne proprietære nisjeløsninger. EDB ASA er på sin side primært et IT-service-selskap med fokus på konsulenttjenester og systemdrift. Det mest interessante med fusjonssamtalene i denne sammenheng er Telenor Programvares stormaskindrift.

Noe som intuitivt vil trekke ned er at Telenor Programvare er et selskap som så langt ikke har vært spesielt godt sydd sammen (et resultat av flere oppkjøp hvor det oppkjøpende selskap ikke i tilstrekkelig grad har klart å håndtere ulike bedriftskulturer). Det vil i så tilfelle bli en solid utfordring, rent praktisk, å fusjonere med EDB ASA.

Det beste markedsføringspoenget for de to turtelduene er Telenor Programvares erfaring med teleteknologi, det er garantert et poeng informasjonsapparatet til Telenor vil spille på.

Til sist et mer spekulativt poeng: Et fusjonert selskap vil ha meget klare likhetstrekk med finske Tieto Oy som også har satset tungt på egne industriløsninger - så langt med stor suksess. Tieto har også meget klart signalisert at de er interessert i å fusjonere med en norsk aktør av en viss størrelse.

Det er ikke så mange å velge mellom.

EDB ASA har på sin side hatt klart uttalte ambisjoner om å vokse i Sverige, men også i enkelte geografiske områder i Norge. Telenor Programvare har på sin side indikert at for at konseptet skal lykkes på lang sikt så trenger de tilstedeværelse langt utenfor Norges grenser.

Kursen på EDB ASA steg med 4,6 prosent tirsdag.

Til toppen