Spenstig NetCom

NetCom har utvilsomt inngått meget gode distribusjonsavtaler. Det trekker helt klart opp for selskapet, men svake resultater viser at Terje Christoffersen fremdeles har noen betydelige utfordringer. Hvordan vil nå aksjemarkedet vurdere selskapet?

NetCom har utvilsomt inngått meget gode distribusjonsavtaler. Det trekker helt klart opp for selskapet, men svake resultater viser at Terje Christoffersen fremdeles har noen betydelige utfordringer. Hvordan vil nå aksjemarkedet vurdere selskapet?

NetComs regnskap etter tredje kvartal viser at veksten i kundenes aktivitet er fallende. Produksjonskostnadene øker mer enn omsetningen (forklares med kampanjerabatter i hele kvartalet), kundene betaler ikke sine regninger og kundeavgangen er fremdeles plagsomt høy.

Alle disse faktorene medførte at resultatet for NetCom i siste periode var langt dårligere enn hva aksjeanalytikerene ventet. Det vil også helt sikkert medføre en del justeringer av forventningene til de neste årene. Isolert sett bør det medføre en relativt solid kursreaksjon - nedover.

Samtidig har NetCom inngått avtaler på distribusjon av telefoner og kontantabonnement som ser meget spennende ut. Her gjør omsider ledelsen jobben sin, etter at NetCom har hatt distribusjonsproblemer i to og et halvt år. (Du finner omtale av avtalene i en egen artikkel).

Klart Svar skal nå rettes inn mot bedriftsmarkedet. Også det ser ut til å være et meget fornuftig grep, selv om den løsningen har vært foreslått tidligere uten at noe har skjedd. Det skal legges til at det hadde vært vanskelig for NetCom å endre fokusen til Klart Svar uten å ha på plass en bredere distribusjon i konsumentmarkedet.

Disse to grepene på distribusjonen trekker helt klart opp for selskapet i forhold til dagens situasjon. Den helt sentrale forutsetningen er selvfølgelig at det nye distribusjonskonseptet virker etter hensikten...

Hva er da nettoeffekten av resultatet og de grepene som tas på distribusjonen?

Det første man bør legge merke til er at NetCom-kursen i 1998 stort sett er handlet på relativ prising til andre telekom-selskap. Dette har vært kombinert med at estimatene har fulgt bransjeestimatene på vekst og forventet lønnsomhet.

Fredagens resultatfremleggelse bekrefter nok en gang at det både er forskjell på ulike land (Norge er et modent mobil-marked i forhold til resten av verden), og det er forskjell på prestasjoner.

Det er ingen analytikere vi kjenner til som har lagt inn i sine estimater at NetCom skulle fortsette å tape markedsandeler, for å si det slik.

Samtidig har det nok hos flere analytikere ligget estimater som er basert på at NetCom gradvis gjør en bedre jobb i bedriftsmarkedet.

Da blir det også vanskelig å argumentere for at den nye distribusjonen skal gi oppjusteringer av estimatene. I beste fall kan man argumentere for vissheten om at det nå er foretatt gode grep som fjerner usikkerhetsmomenter, og at det således gir en oppside i aksjekursen.

Så er spørsmålet om ny og bedre distribusjon setter NetCom i en posisjon hvor da kan ta markedsandeler fra Telenor Mobil. Dersom Telenor Mobil sitter helt i ro - og ikke foretar seg noe som helst - kan man selvfølgelig se for seg et slikt scenario.

I dag sier Telenor Mobilat dette er et konsept de har sett på, men at de ikke har noe øske om å være først ute med å teste ut konseptet. De vil derfor la NetCom være alene med dette konseptet en tid for å se hvordan det virker i praksis.

Telenor Mobil har gode relasjoner til både dagligvarehandelen og bensinstasjons-kjedene gjennom deltagelse i både Domino, Trumf og Forbruksesamvirket sine lojalitetsprogram.

Det er altså særdeles vanskelig å argumentere for at summen av fredagens nyheter skal trekke opp i vurderingen av NetCom. Det eneste kjøpsargumentet vi ser er at ny distribusjon medfører at nedsiden er redusert, men vi tviler på at det er nok til å holde kursen oppe.

Til toppen