Sperrer norske bankkort etter hacking

Norske banker sperrer 3.000 bankkort av frykt for kortsvindel. Flere kort er allerede blitt tappet for store summer.

Norske banker sperrer 3.000 bankkort av frykt for kortsvindel. Flere kort er allerede blitt tappet for store summer.

Teller (tidligere Visa) er kjent med at norske kort har blitt utsatt for misbruk i Sør-Europa.

Flere norske bankkort har blitt tappet for store pengesummer etter at datahackere har kommet seg inn på betalingssystemene.

Nå sperrer norske banker 3.000 bankkort av frykt for kortsvindel. Berørte banker informeres fortløpende om kort som bør sperres.

Bankene frykter at datahackere har kommet seg inn på betalingssystemene. Der kan kortnumre ha blitt tappet og sendt til land i Sør-Europa, hvor det er blitt laget en kopi.

I lignenede tilfeller tidligere er det utro tjenere på brukerstedene som har stått for svindelen, men nå er det ingen i Norge som er mistenkt.

- Vi har mistenkte under oppsikt, men av sikkerhetsmessige årsaker i forhold til etterforskningen kan vi ikke gå ut det her, sier informasjonssjef Thomas Midteide til digi.no.

Avsløringen ble gjort som følge av Tellers overvåkingsutstyr som avdekket unormale aktiviteter. Dette kunne for eksempel være kortbruk både i Norge og Spania samtidig.

Det er spesielt aktivitet i Spania og Portugal som er blitt avdekket.

Saken er under utredning og det er for tidlig å si noe om omfanget av misbruket, melder Teller.

Opplever en kunde kortsvindel, er det som regel kortselskapet og bankene som tar den økonomiske støyten. Forutsetningen er at kortholderen ikke har opptrådt klanderverdig.

Her kommer noen råd fra Teller mot kortsvindel:

  • Sjekk om beløpet på kvitteringen stemmer før du signerer.
  • Ta vare på kvitteringer og kontroller kontoutskriften når du kommer hjem. Ved avvik bør du ta kontakt med banken umiddelbart.
  • Pass godt på kortet og vit hvor du har det. Meld fra umiddelbart til din bank eller kortselskap dersom kortet ditt kommer på avveie eller blir stjålet.
  • Du må aldri oppbevare PIN-koden sammen med kortet.
Til toppen