Spesialistens forakt for allrounderen

Det er nesten så en kvier seg for å kaste seg inn i denne debatten som selvtitulert webdesigner, skriver Håvard Houen, som likevel gjør det...

Det er nesten så en kvier seg for å kaste seg inn i denne debatten som selvtitulert webdesigner, skriver Håvard Houen, som likevel gjør det...

Denne tittelen [webdesigner, red.anm.] virker som en rød klut på enkelte. Men jobben min består nå engang i å produsere små og middels store webløsninger der jeg tar hånd om hele produksjonen. Kundekontakt, informasjonsstruktur, grafisk design og HTML-koding. Selv synes jeg at "Webdesign" er dekkende for det arbeidet jeg utfører. Og derav tittelen "webdesigner" på visittkortet.

Denne aversjonen mot ordene "webdesign" og "webdesigner" handler i bunn og grunn om spesialistens forakt for allrounderen. Selv har jeg jobbet som pressefotograf. Blant pressefotografer er det den fotograferende journalisten som er den foraktende allrounderen. Samtidig som det er et faktum at det bare er de aller største avisene som har ressurser til å sette både fotograf og journalist på alle saker. Og det finnes også de som behersker begge fag.
Design-debatten
Les:
Innen webutvikling ser det ut til at det nå utkrystalliserer seg i hovedsak tre yrkesroller (som skissert i Andreas Øvres kronikk og tidligere beskrevet av Gisle Hannemyr i kronikken Ønsket: Informasjonsarkitekt.

Programmereren (systemutvikleren), den grafiske designeren og informasjonsdesigneren. Og det er klart at det ideelle for å utvikle internett-løsninger er i team der alle har spisskompetanse.

Men hvis jobben skal utføres av et team med spisskompetanse på alle felt vil prisen bli så høy at de færreste av de kundene jeg betjener i dag vil være interessert.

Hvis det skal gi noen mening i å fortsette denne diskusjonen er det nødvendig med en avklaring av begrepene. I min personlige ordbok er ikke "webdesigner" noe annet enn en allrounder som utfører alle sider ved det å utforme et nettsted. "Webdesign" er å produsere webløsninger. Enten det nå er en enkeltperson eller et team på 30 personer som utfører jobben. Det som er interessant er å diskutere hva som er bra og dårlig webdesign: Om brødet er godt, er det ikke så viktig om det var bakeren, smeden eller en gruppe spesialister med en gjærekspert i spissen som sto for jobben.

Når dette er sagt føler jeg likevel at "webutvikler" er en mer dekkende tittel enn "webdesigner" og "webutvikling" bedre enn "webdesign". Men "webdesigner" og "webdesign" er innarbeidede begrep som jeg derfor velger å benytte.

Og selv om jeg bytter tittel på visittkortet mitt forblir jobben jeg utfører den samme.


Håvard Houen,

Webdesigner Grytting Nye Medier

Til toppen