Spetalen som finansminister

Noen mener kanskje den personifiserte kapitalist, Øystein Stray Spetalen, burde få kjørt seg i en konsulentjobb i det offentlige - gjerne i 87,54 prosent stilling, med tidskonto. Jeg mener Spetalen burde vært kombinert finans- og sosialminister - han har i det minste sosial samvittighet.

Noen mener kanskje den personifiserte kapitalist, Øystein Stray Spetalen, burde få kjørt seg i en konsulentjobb i det offentlige - gjerne i 87,54 prosent stilling, med tidskonto. Jeg mener Spetalen burde vært kombinert finans- og sosialminister - han har i det minste sosial samvittighet.

Øystein Stray Spetalen har tjent seg rik på å investere i størkna svette. Han lykkes med det han gjør, og det har fått finanspressen til å karakterisere Spetalen som en hard kapitalist som bare bryr seg om penger.

digitoday lurte følgelig på hva Spetalen mener om regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett for 2001.

Svarene tyder på at Spetalen ikke er så endimensjonal pengepuger som mange medier vil ha ham til å være, men faktisk en ung mann med sosial empati og evne til å tenke solidaritet i større grad enn mange stortingspolitikere jeg kjenner.

- Jeg kan ikke skjønne at det er penger til dette når det ikke er ressurser til gratis skolebøker, svarer Spetalen når han blir bedt om å kommentere regjeringens forslag om å etablere et investeringsfond på fem milliarder kroner. I Spetalens verden er dette oppgaver som helst bør overlates til det private næringsliv.

Han ser også innføringen av konjunkturavgiften i et

velferdspolitisk perspektiv:

- Konjunkturavgiften viser at regjeringen ikke vil at folk skal ha likviditet, slik at de skal være avhengig av velferdsstaten. Mange viktige oppgaver i velferdsstaten har ikke fungert de siste ti-tyve årene, til tross for at det har vært mer enn nok penger, mener Spetalen, som likevel ikke ønsker at de borgerlige partiene feller regjeringen.

- Det må de ikke finne på. Arbeiderpartiet må få spise seg opp innenfra, sier Spetalen tørt. Han tror folk vil innse at det er LO som i realiteten styrer regjeringens politikk, ikke Jens Stoltenberg.

Spetalen spissformulerer selvfølgelig, men han har definitivt et poeng når han spør hvorfor ikke det sosialdemokratiske Norge greier å gi barn skikkelig skolegang, selv om offentlig sektor fortsetter å ese ut - år etter år. Han gjør rett i å peke på at store deler av velferdssamfunnet ikke fungerer, noe en fikk en pekepinn på hvorfor i torsdagens utgave av Aftenposten: Der sto det at trygdemottakere risikerer redusert trygd hvis de våger å klage på trygdeutbetalingen. Er dét et eksempel på et samfunn som bryr seg om mennesker og menneskeverd?

Jeg regner med at Spetalens innsigelser mot statsbudsjettet ikke blir hørt i samfunnsdebatten som raser. Dagbladet mener jo Spetalen og hans likemenn er så grådige at de bør bli beskyttet mot seg selv, som trygdemottagere. Aftenposten ser kanskje på at Spetalen ikke har en høyere akademisk utdannelse. Det synes å råde en holdning om at pengefolk som Spetalen ikke bryr seg om andre, så hvorfor skal da alle vi andre bry seg om dem?

Faktum er at næringslivet, og særlig IKT-næringen, trenger "slike som Spetalen" - menn og kvinner som har penger men som ikke finner det nødvendig å sove med alle i storting og regjering for å begunstige seg selv, men som i stedet skaper liv og røre på Oslo Børs.

Til toppen