Spillet er slutt for Microsofts administrasjonssjef

Administrasjonssjef (COO) Rick Belluzzo er blitt overflødig i Steve Ballmers siste reorganisering av Microsoft, og går av i mai.

Administrasjonssjef (COO) Rick Belluzzo er blitt overflødig i Steve Ballmers siste reorganisering av Microsoft, og går av i mai.

Microsoft-sjef Steve Ballmer - offisielt i nært samarbeid med "chief operating officer", 48-år gamle Richard E. Belluzzo - har bestemt seg for en reorganisering av selskapet i sju avdelinger som hver får et selvstendig driftsansvar. Avdelingene er:
  • Windows Client
  • Knowledge Worker (altså Office-suiten og liknende)
  • Server and Tools
  • Business Solutions
  • CE/Mobility
  • MSN
  • Home and Entertainment

Lederne for disse avdelingene får mer ansvar, og det er ikke lenger behov for en egen administrasjonssjef i toppledelsen. Belluzzo, i dag nummer tre i Microsoft-hierarkiet etter Ballmer og Bill Gates, går av innen utgangen av mai, og forlater Microsoft helt i løpet av september. Han sier han vil lede sitt eget selskap, men ikke hvilket selskap det kan dreie seg om.

Kjernen i de organisatoriske endringene er å bedre den interne målingen av Microsofts løpende drift. Ballmer ønsker bedre oversikt over hvordan hver enhet gjør det innen spesielt salg, markedsføring og utvikling, slik at han bedre kan fokusere helheten på .Net-strategien. Utenom Belluzzos avgang, innebærer ikke reorganiseringen andre vesentlige personrokkeringer.

Belluzzo ble først kjent som leder for skriverdivisjonen i Hewlett-Packard, deretter som toppsjef i SGI som han forlot til fordel for Microsoft i august 1999. Der fikk han først ansvaret for MSN, deretter for hele forbrukersatsingen. Han ble utnevnt til COO i februar i fjor.

Belluzzo var en av de få Microsoft-lederne som ble rekruttert utenfra. Han skal ha stått for en annen lederstil enn den detaljorienterte Ballmer, og skal også ha vært uenig med Ballmer om strategiske spørsmål. Han ble gradvis fratatt ansvaret for viktige prosjekter som MSN og Xbox, og ble identifisert med abonnementsmodellen for programvareomsetningen, en modell som Microsoft legger mye mindre vekt på i dag enn for et år siden.

Ifølge ZDNet seiler serversjef Jim Allchin og Office- og e-handelsjef Jeff Raikes opp som de toneangivende i Microsoft etter Ballmer og Bill Gates.

Til toppen