Spillet om Evry

Blir trolig stykket opp, mener Leif Arne Brandsæter i Syscom.

Spillet om Evry
SVARTEPER: IT-giganten Evry kan fort bli stykket opp i flere mindre biter. I overgangen vil trolig mange med tung IKT-kompetanse miste jobben. IT-Norge kan bli sittende med svarteper, mener kronikkforfatteren. Bilde: Torgeir Kristiansen/EVRY

KOMMENTAR: At Posten og Telenor vil ut av sine dominerende eier-posisjoner i Evry overrasker ingen. Posten er rendyrkede mestre på logistikk – Telenor likeså innen kommunikasjon. I et IT-Norge med store endringer, der blant annet nye indiske aktører tar større plass, kan man stille spørsmål ved hvor kompetanse og verdiskapning tar veien. Trenger AS Norge store og nasjonale IT-fagmiljøer for å sikre en bærekraftig og sterk næring også i fremtiden?

Synergier kommer ikke fra kalkulatoren

Det er mange som har hevet øyenbrynene knyttet til oppkjøp og fusjoner som har skapt det Evry vi kjenner i dag. Ergogroup, IS-Partner, Allianse, Spring og Bekk var alle gode selskaper med hver sine styrker – men veldig forskjellig i kultur. Markedet er blitt fortalt om store synergier. I 2010 da Ergo og EDB fusjonerte ble synergiene tallfestet til mellom 250-350 millioner årlig. Matematikken og kalkyler for synergier har fått stor plass i styre og stell. Kundefokus, rendyrking og kulturforståelse i regnestykkene er mer utydelig.

Leif Arne Brandsæter er salgsdirektør i Syscom AS.
Leif Arne Brandsæter er salgsdirektør i Syscom AS.

Kommunikasjonsdirektør i Evry, Geir Remman, uttalte seg på spørsmål fra digi.no i forrige uke om hvilken rolle teknologi vil spille i fremtidens IT marked i Norden og sa følgende:

«Dette er til dels drevet av forbrukernes etterspørsel etter digital teknologi, og dels at bedrifter med høyt kostnadsnivå søker nye løsninger for effektivisering. Men i dette markedet er det global konkurranse». Mellom linjene i denne uttalelsen kan man lese at kostnads/prispresset er blitt for stort. Billig er ikke alltid best, men er det billig nok, kan det bli for dyrt for kundene å la være.

Å tro at norske leverandører kan konkurrere på pris i utsatte segmenter som drift er naivt. Kunnskap om markedet, kompetanse og en bedriftskultur i kombinasjon med kundefokus kunne ha vært Evrys styrke – her kommer justeringer for sent.

Slankere «Evryer»

Trolig går kalkulatorene i meglerhus, styrer og Evry varme om dagen. Det mest sannsynlige fremtidsscenariet for Evry er at et eller flere fond/private-equity-eiere sammen løfter kjøpet av Evry fra Telenor og Postens hender. Antageligvis i et spleiselag der gevinster og risiko deles med mål om realisering innen en 3-5 års periode. Oppgaven med å løfte Evry er så stor at byrden må deles mellom flere. Spillet for høyest pris pågår for fullt.

For å gjennomføre transformasjonen Evry skal igjennom krever knallhard styring og ledelse med et utrettelig fokus å jobbe med en ny bedriftskultur der kunde, fag og kompetanse er i fokus. I fremtiden vil man antageligvis se et eller flere slankere «Evryer». Trolig minst ett for Consulting og ett for Bank/Finans. Hvorvidt Evrys drift ender opp på andre hender er jokeren i spillet som trolig spilles i kulissene nå.

Uten satsning taper IT-Norge

I overgangen fra ett til flere «Evryer» vil trolig mange med tung IKT-faglig erfaring og kompetanse miste jobbene sine. Evry er det største integrerte IKT-fagmiljøet i Norge. Mange av rollene som faller mellom fagområder eller som det ikke direkte finnes plass til i nye rendyrkede selskaper vil avvikles. I dette spillet er det IT-Norge som kan ende opp som taperen. Verdiene som skapes, i form av kompetanse og kapital, vil sannsynligvis kanaliseres ut av landet. Er det noe IT-Norge vil være tjent med?

IT-Norge trenger et eller flere «Evryer» som tar på seg rollen som leverandør av integrerte IKT-fagområder for samfunnskritisk infrastruktur. Tjenestene og kompetansen må dyrkes og vokse – det må satses! Gjennom å skape unike tjenester med faglig forankring i det norske markedet skapes varige arbeidsplasser og intellektuell kapital som gavner Norge i mange generasjoner fremover. Norge trenger et eller flere selskaper som tar på seg denne rollen og som tar sin plass i spekteret av utenlandske leverandører.

Veien videre for Evry ligger i hendende til Telenor og Posten. Uavhengig av hva jeg eller andre mener, eller hvordan et fremtidig Evry vil se ut, er det brakt på det rene at satsninger og fokus på høykonkurransesegmenter med lav pris sannsynligvis er fåfengte. Derimot er fokusering på områder som er av høy kundeverdi og av høy kompleksitet noe Evry med fordel kan forsterke. Her kan Evry, med nåværende eller nye aksjonerer, bli mestre innen en rekke fagområder.

AS Norge trenger store integrerte IT-miljøer med nasjonal forankring. Til dette er det ikke nok med bare kalkulatoren som gir positive fortegn. Med satsning og fokus på kunde, kultur og kompetanse har man alle forutsetninger for å lykkes med en stor aktør også i det norske markedet.

Delta i debatten
Informasjon om debattinnlegg og kronikker i digi.no

Alle innlegg må sendes til redaksjon@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

    Les også:

Les mer om: