Splittelse i åpen kildekode-gruppe

Et av de sentrale medlemmene i prosjektet bak grafikksystemet XFree86 er blitt ekskludert etter å ha planlagt et parallelt prosjekt.

Et av de sentrale medlemmene i prosjektet bak grafikksystemet XFree86 er blitt ekskludert etter å ha planlagt et parallelt prosjekt.

Miljøet bak XFree86 er blitt rammet av splittelse. Keith Packard, et av seks medlemmer i XFree86 Core Team, er blitt ekskludert etter at han har gjort forsøk på å danne et parallelt prosjekt uten å ville diskutere årsakene med resten av gruppen.

XFree86 er en fritt tilgjengelig og åpen kildekodebasert utgave av X Windows System, et plattformuavhengig klient/server-grensesnitt mellom grafikkmaskinvaren og skrivebordsmiljøet til en datamaskin, som også tilbyr et standardisert applikasjonsgrensesnitt og en vindusinfrastruktur.

X Window System kan benyttes sammen med de fleste Unix- og Linux-varianter, men også sammen med operativsystemer som Mac OS X og OS/2.

Ifølge News.com har ekskluderingen vakt blandete reaksjoner i de ulike miljøene tilknyttet åpen kildekodebevegelsen.

Noen frykter at en slik oppsplitting vil føre til at mennesker med ulike idéer vil splitte programvaren opp i ulike prosjekter som ikke er kompatible med hverandre.

Samtidig er ikke slik oppsplittelse bare negativt, siden det kan fungere som en sikkerhetsventil som hindrer at en villedet gruppe får for mye kontroll.

Alan Cox, av mange regnes som Linus Torvalds høyre hånd, sier til News.com at ekskluderingen av Packard er en stor feil.

- Det ville ha vært bedre å la ham prøve seg på et eksperimentelt prosjekt innenfor XFree86-miljøet for deretter å evaluere prosjektets verdi, sier Cox.

Men XFree86-prosjektets ledelse er også blitt kritisert for å være sendrektige og lite fleksible, siden svært mange avgjørelser må gjøres på toppen. Dette hindrer blant andre skjermkortprodusenter i å få godkjent oppgraderte drivere så raskt som ønskelig.

Til toppen