Spøkelser overtar Silicon Valley

Opptil 40 prosent av kontorlokalene i Silicon Valley kan være tomme, ifølge Merrill Lynch. I 1999 var andelen to prosent.

Opptil 40 prosent av kontorlokalene i Silicon Valley kan være tomme, ifølge Merrill Lynch. I 1999 var andelen to prosent.

I flere tiår har Silicon Valley sørøst for San Francisco vært det forgjettede stedet for nye og gamle IT-selskaper. Under "dotcom-boomen" i 1999 var bare to prosent av kontorlokalene i dalføret ledige. Gjeldende anslag hittil i våres har vært 19 prosent, skriver San Jose Mercury News, varierende fra 16 prosent i Santa Clara til 26 prosent i San Mateo.

Disse anslagene inneholder en viktig feilkilde. De tar ikke med lokaler som ikke brukes selv om de er registrert som bortleid. Selskaper som nedbemanner finner ingen til å ta over lokaler de flytter ut av.

Fenomenet skal være godt synlig, i form av mer eller mindre tomme parkeringsplasser.

Lokale medarbeidere i Merrill Lynch har kartlagt dette, og anslår at minst en fjerdedel av lokalene som har registrerte leietakere, faktisk står tomme. Det innebærer at den faktiske andelen tomme lokaler er rundt 40 prosent.

Merrill Lynch mener at markedet for kontorlokaler i Silicon Valley er verre enn i utleiernes verste mareritt, og at det ikke kan ventes noen bedring før i 2004.

Ifølge San Jose Mercury News, nikker noen i den lokale eiendomsbransjen anerkjennende til anslagene, mens andre mener de er overdrevne. Alle erkjenner imidlertid at det er krise, og selv de mest optimistiske tror ikke på noen bedring før i 2003.

Anslagene til Merrill Lynch innebærer at det samlede ledige kontorarealet i Santa Clara, San Mateo, Alameda og San Francisco kan være i underkant av fire millioner kvadratmeter.

Til toppen