Sponheim: - Feil å bruke statlige IT-penger på ordinær boligbygging

- Det er ikke overraskende, men likevel skuffende at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går sammen om å gi IT Fornebu Technoport oppgaven å bygge ut og drive IT- og kunnskapssenteret på Fornebu.

- Det er ikke overraskende, men likevel skuffende at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går sammen om å gi IT Fornebu Technoport oppgaven å bygge ut og drive IT- og kunnskapssenteret på Fornebu.

Det er nærings- og handelsminister Lars Sponheims kommentar til Næringskomitéens innstilling om valg av statens samarbeidspartner på Fornebu.

- Etter min mening vil Nettverk Fornebu kunne være et bedre svar på de næringspolitiske utfordringene Norge står overfor enn IT Fornebu Technoport. Det er viktig å være klar over at Fornebu-senteret skal være et av flere IT-senter i Norge. Disse skal både ha spisskompetanse på utvalgte områder og samtidig konkurrere med hverandre. Nettverk Fornebu oppfyller disse kravene bedre enn IT Fornebu Technoport, sier Sponheim i en pressemelding.

- I en situasjon der mange land forsøker å framstå som attraktive for investeringer og bedriftsetableringer innen IT, er det neppe noe godt signal at Norge med flertallets innstilling velger å bruke store midler på statlig medvirkning til omfattende ordinær boligbygging, sier Sponheim, som mener dette kan skape tvil om Norges evne til å møte utfordringene i den nye økonomien.

- En slik statlig ressursbruk på Fornebu må dessuten oppfattes som urettferdig av IT-bedrifter og IT-sentra ellers i Norge som må klare seg med liten eller ingen offentlig støtte, mener næringsministeren.

Næringsministeren ønsker ikke å kommentere saken nærmere før han skal holde et eget innlegg om IT Fornebu i stortingsdebatten førstkommende tirsdag.

Til toppen