Sponheim foreslår nye norske Internett-regler

Fredag slipper næringsminister Lars Sponheim en stortingsmelding om elektronisk handel. Etter meldingen skal regjeringen fremme en rekke tiltak og lovendringer som skal øke Internett-handel og kanskje skattenivået på Internett.

Fredag slipper næringsminister Lars Sponheim en stortingsmelding om elektronisk handel. Etter meldingen skal regjeringen fremme en rekke tiltak og lovendringer som skal øke Internett-handel og kanskje skattenivået på Internett.

Fredag lover Bondevik-regjeringen å legge frem en meget konkret og handlingsrettet IT-plan som vil stå i sterk kontrast til Rudihagen-rapporten "Den norske IT-veien. Bit for bit."

Stortingsmeldingen er en videreforedling av "Rammebetingelser for elektronisk handel", en rapport ni embedsmenn fra forskjellige departementer la frem i november i fjor. Etter en åpen høringsrunde på Internett, er stortingsmeldingen nå ferdig.

digi.no skrev den gangen at rapporten la opp til en bred og kraftig bruk av Internett og elektroniske verktøy i statsforvaltningen. Rapporten forfektet at staten skulle påta seg en lederolle i bruken av Internett og elektronisk handel i Norge, og listet opp en rekke konkrete tiltak: Embedsmannsgruppen uttalte blant annet at ved å samle innkjøp på Internett, kan staten redusere sine kostnader med inntil 20 milliarder kroner.

- Embedsmannsrapporten var konkret og vi har blitt enda mer konkrete siden den gang. Basert på de mange høringsuttalelsene vi har mottatt, har vi kunnet bli enda mer konkrete og vi har skrevet en rekke spesifikke delmeldinger, sier IT-politisk rådgiver Hans Antonsen i Nærings- og handelsdepartementet til digi.no.

Antonsen vil ikke røpe noen av forslagene og lovendringene næringsminister Lars Sponheim og regjeringen vil foreslå, men forteller at regjeringen fokuserer på behovet for å bygge opp infrastruktur for elektronisk handel. Antonsen peker på viktigheten av at publikum kan stole på systemene.

Et forslag til slik infrastruktur er tiltak som kan sikre alle norske innbyggere elektroniske ID-kort. Tirsdag meldte digi.no at Posten sterkt vurderer å etablere en nasjonal elektronisk ID-katalog.

I tillegg fokuserte embedsmannsrapporten i fjor på behovet for endringer i dagens skatte- og avgiftsreglement: "Hovedutfordringene er å takle skatte- og avgiftshåndtering, dvs. sikre riktig beskatning og unngå dobbeltbeskatning, sikre gode konkurransevilkår og legge til rette for internasjonal handel", heter det i grunndokumentet.

Rapporten listet opp en lang rekke problemstillinger rundt innkreving og beregning av toll og moms når nordmenn kjøper tjenester og ikke fysiske varer fra utlandet. Dessuten visker Internett ut forskjellen mellom varer og tjenester, poengterte embedsmennene.

Det er derfor duket for kontroversielle skatte og avgiftsendringer på fredag.

Til toppen