Sponheim lover mer til IT-forskning

På et møte med representanter for norsk IT-næring og forskningsinstitusjoner, lovet næringsminister Lars Sponheim en realøkning i forskningsmidler på fem prosent i årene framover.

På et møte med representanter for norsk IT-næring og forskningsinstitusjoner, lovet næringsminister Lars Sponheim en realøkning i forskningsmidler på fem prosent i årene framover.

Sponheim opptrådte sammen med kommunalminister Odd Roger Enoksen. De formidlet det inntrykket at regjeringen står samlet bak IT-relaterte utspill den siste tiden, blant annet behovet for høyhastighetsinfrastruktur, som er både et mål og et middel for forskningen.

- Fra et næringspolitisk perspektiv må vi se femten år fram i tiden, sa Sponheim. - Da vil vi trenge 200.000 nye bedrifter for å ta seg av frafallet av inntekter innen olje og gass. I dag er vi ikke i nærheten av den oppstartstakten som må til. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi må opplagt spille en sentrale rolle.

Bransjesjef Jørn Sperstad i Teknologibedriftenes Landsforening mener garantien om fem prosents realøkning i forskningsmidler til IKT er en viktig og gledelig nyhet.

Til toppen