Sponheim med år-2000-plan light

Lars Sponheim varslet i Stortinget torsdag at Regjeringen snart kommer med en oppfølgingsplan for år 2000-problemet. Kontor og Datateknisk Landsforening er delvis fornøyd, men mener at det fortsatt bare er en lettversjon av en virkelig løsning.

Lars Sponheim varslet i Stortinget torsdag at Regjeringen snart kommer med en oppfølgingsplan for år 2000-problemet. Kontor og Datateknisk Landsforening er delvis fornøyd, men mener at det fortsatt bare er en lettversjon av en virkelig løsning.

Det var under sin IT-politiske redegjørelse i Stortinget i dag, at Nærings- og handelsminister Lars Sponheim varslet om oppfølgingsplanen.

- Den enkelte må ta ansvar for sine IT-systemer og systemenes samhandling med andre. Videre må myndighetene iverksette tiltak slik at samfunnskritiske funksjoner ikke rammes og etablere nødvendig beredskap for å takle uforutsette situasjoner, uttalte Sponheim.

Ministeren understreket også viktigheten av utdanning og kompetanse, og gjentok at han vil vurdere opptrapping av studiekapasiteten allerede til høsten innen IT - i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 1998. Regjeringen har som kjent varslet planene om opprettelsen av 500 nye IT-plasser i forbindelse med 1999-budsjettet.

Sponheim viste også sitt engasjement for elektronisk handel og understreket viktigheten av gode rammebetingelser for forsvarlig handel

- Vi er positive til at Regjeringen nå ser ut til å ta år-2000-problemene på alvor, men likevel mener vi at dette bare er en light-variant av de tiltak som iverksettes i land som Storbritannia, Sverige og Danmark, kommenterer generalsekretær Per Morten Hoff i Kontor og Datateknisk Landsforening overfor digi.no.

- Det trengs ressurser til å drive informasjonsarbeid om år 2000-utfordringene, slik de har fått i Sverige og Danmark.

Hoff kunne tenke seg midler til å opprette en stilling for å drive informasjonsarbeid og mener det trengs et koordinerende organ for år-2000-håndteringen.

- Dette er i hvert fall en ganske annen tone enn for noen måneder siden, avslutter Hoff.

Til toppen