Sponheim nedsetter lynutvalg for IT Fornebu

Nærings- og handelsminister Lars Sponheim (V) har oppnevnt et utvalg som bare får tre uker på seg til å foreslå kravspesifikasjoner for et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.

Nærings- og handelsminister Lars Sponheim (V) har oppnevnt et utvalg som bare får tre uker på seg til å foreslå kravspesifikasjoner for et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.

Kravspesifikasjonene skal benyttes i forbindelse med den åpne kunngjøringen overfor potensielle tilbydere, skriver depertementet i en pressemelding.

Utvalget består av representanter for næringsliv og utdanningsinsitusjoner, under ledelse av NTNU-rektor Emil Spjøtvoll.

- Kravspesifikasjonen skal utarbeides slik at flest mulig interessenter kan delta i konkurransen, sier Sponheim, som presiserer

at også nye interessenter skal ha muligheter til å delta - det vil si kunne utarbeide planer innen den tidsfristen som Stortingets flertall gikk inn for 25. februar i år.

Innen 27. mars skal utvalget mellom annet gi sine anbefalinger til hvilke konkrete aktiviteter og funksjoner et IT og kunnskapssenter skal inneholde, hvordan utdanningsinstitusjonenes aktiviteter kan innpasses slik at nødvendig

uavhengighet og samspill med næringsvirksomheten ivaretas, hvilke retningslinjer og krav som bør stilles med hensyn til tiltak overfor regionale IT-miljøer, hvorvidt generelle samfunnsfunksjoner også bør være en del av senteret, om det også bør inneholde generell nærings- og kunnskapsbasert aktivitet, samt hvilke retningslinjer interessentene bør få i forberedelsen av sine tilbud.

Dette er medlemmene i utvalget:
Emil Spjøtvoll (leder), rektor ved NTNU
Knut Brautaset, rektor ved Høyskolen i Agder
Erling Maartmann-Moe, direktør forretningsutvikling, New Media Science
Ingvild Myhre, administrerende direktør, Alcatel Telecom Norway
Svend Otto Remø, direktør Procontra Research and Consulting
Tor Saglie, universitetsdirektør UiO
Egil Skibenes, direktør ID ComNet AS

Til toppen