Sponheim og Lilletun gir skolene 150 millioner til IKT-satsing

Regjeringen vil bruke 225 millioner ekstra hvert år til skole - i fire år fremover. "Skolepakken" innebærer blant annet en styrking av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) ved å firedoble statens innsats i forhold til i år.

Regjeringen vil bruke 225 millioner ekstra hvert år til skole - i fire år fremover. "Skolepakken" innebærer blant annet en styrking av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) ved å firedoble statens innsats i forhold til i år.

Totalt sett vil dette bringe Norge opp på nivå med Sverige, Danmark og England, når satsingen sees i forhold til innbyggertallet. Regjeringen legger også stor vekt på etterutdanning av lærere, og vil bevilge penger slik at lærere kan få permisjon til å hospitere i næringslivet.

Regjeringen vil satse 150 millioner kroner for å styrke bruken av IKT i skolen, og vil fordele midlene både til lærerutdanningsinstitusjoner, etterutdanning for lærere og til konkrete prosjekter på skolene. I tillegg tredobles innsatsen for å utvikle norske elektroniske læremidler.

Foreløpig er disse fordelingene foretatt for år 2000:

Kompetanseutvikling for lærere.

- 30 millioner kroner til lærerinstitusjonene slik at alle nye lærere skal få skikkelig erfaring med IKT gjennom studiearbeid og praksis i skole.

- 45 millioner kroner til etterutdanningstilbud av lærere innen IKT.

Forsknings- og utviklingsarbeid.

- 35 millioner kroner til forskning, forsøk og utvikling.

Elektroniske læremidler.

- 20 millioner kroner til utvikling av nettbaserte læremidler, nye elektroniske læringsmiljøer og elektronisk støtte- og veiledningstjeneste.

Gjennom støtte til tellerskrittutgifter får ungdomsskolene til sammen 12 millioner kroner. (se egen sak).

Kirke- utdannings og forskningsdepartementet (KUF) legger på grunnlag av dette frem en ny IKT-handlingsplan i løpet av 1999. I tillegg trappes det opp en ordning der bedrifter og offentlige institusjoner leverer brukte PC-er til skolene (se egen sak).

Næringsminister Lars Sponheim sa under en pressekonferanse om IKT-satsing i skolen at dette ikke bare er valgflesk. Han innrømmet motvillig at noen saker må nedprioriteres for at skolepakken skal kunne gjennomføres, men ville ikke komme nærmere inn på dette.

- Lilletun og jeg; vi er to fornøyde karer som kan legge frem denne satsingen her i dag, avsluttet han.

Til toppen