Sponheim vil lempe på personvernloven

Etter ønsker fra den norske Internett-bransjen, arbeider Sponheim for å lempe på dagens strenge personlov. Målet er å gi norske internett-butikker de samme mulighetene som Amazon.com.

Etter ønsker fra den norske Internett-bransjen, arbeider Sponheim for å lempe på dagens strenge personlov. Målet er å gi norske internett-butikker de samme mulighetene som Amazon.com.

I sin stortingsmelding om elektronisk handel som Næringsminister Lars Sponheim la frem i dag, foreslår han en oppmykning av dagens strenge personvernlov.

Den spesielt strenge norske personvernloven handikapper norske internett-butikker, har bransjen hevdet. Det har de nå fått gjennomslag for. Stridens eple er muligheten til å lagre hva en enkelt kunde har lest og kjøpt på et nettsted, for så å skreddersy tilbud til denne kunden. Dette er en selvfølgelighet i USA, men her i Norge kan nettbutikkene bare lage pakketilbud til større grupper av kunder.

- Meningen er å gi norske internett-butikker de samme mulighetene som Amazon.com.Det skal bli et konkurransefortrinn å åpne en norsk internettbutikk, ikke en ulempe, sa Sponheim under pressekonfransen.

- Vi ønsker å tilpasse den kommende nye personopplysningsloven sammen med Datatilsynet slik at norske butikker skal kunne samle opplysninger og lage tilbud på denne bakgrunn, sa næringsministeren.

Den nye personopplysningsloven er en norsk tilpasning av EU-lovverket og skal legges frem for Stortinget denne månenden. Trolig vil ikke Stortinget behandle loven før til høsten, så lovverket trer trolig ikke i kraft før sent på året, kanskje ikke før 1. januar.

Sponheim understreker at det dessuten vil ta tid før man har utarbeidet de nøyaktige rettningslinjene for hva som blir lov og ikke. Sponheim legger fortsatt opp til en ganske restriktiv der det for eksempel ikke er lov til å selge opplysninger om enkeltkunders handlemønster.

Til toppen