Sponheim vil sikre avgifter på Internett

Bondevik-regjeringen med næringsminister Lars Sponheim i spissen vil høre din mening om hvordan handel over Internett skal fungere. Regjeringen har utformet et grunndokument med en rekke spørsmål som må besvares før Internett-handel tar av for alvor.

Bondevik-regjeringen med næringsminister Lars Sponheim i spissen vil høre din mening om hvordan handel over Internett skal fungere. Regjeringen har utformet et grunndokument med en rekke spørsmål som må besvares før Internett-handel tar av for alvor.

Ni departementer har vært med i arbeidet om "rammebetingelser for elektronisk handel". I grunndokumentet (se kobling i høyre marg) tegner regjeringen et bredt bilde av muligheter og problemer, men det virker klart at regjeringen er mest redd for sine skatte og avgiftsinntekter.

Regjeringen åpner i dag for en elektronisk høring rundt Internett-handel, basert på grunndokumentet. Høringen er åpen for alle: På Nærings- og Handelsdepartementets nettsider kan du skrive innlegg og lese andres. Fristen for innspill er 15. januar.

Næringsminister Lars Sponheims utgangspunkt for en utredning av netthandel er todelt: Dels mener Sponheim at tiden nå er inne for å skape retningslinjer, men i dokumentet peker han også på at verdens handelsorganisasjon (WTO) og OECD utreder Internett-handel og vil i nær fremtid legge frem sine forslag. I tillegg mener Sponheim at det må vedtas regler nå, så det ikke etablerer seg leverandører eller tekniske løsninger med uønskede begrensninger.

På WTOs ministermøte i mai 1998 vedtok landene inntil videre å videreføre sin praksis med å ikke tollbelegge elektroniske leveranser over nettet fra et land til et annet. Men på neste møte på senhøsten 1999 skal Internett-handel drøftes og tollfritaket revurderes.

Derfor haster det å komme med innspill som sikrer norske interesser. EU har allerede vedtatt et direktiv om fjernsalg med regler om informasjonsplikt, avtaleinngåelse og angrerett ved Internett-handel, et direktiv som vil gjelde i Norge fra juni år 2000.

Regjeringen fokuserer på tre behov i dokumentet:

  • Trygg handel: Regjeringen peker først på behovet for trygg handel over Internett. Næringslivet må samarbeide med myndigheter for å lage systemer for kryptering og elektroniske signaturer, mener Sponheim.
  • Skatter og avgifter: "Hovedutfordringene er å takle skatte- og avgiftshåndtering, dvs. sikre riktig beskatning og unngå dobbeltbeskatning, sikre gode konkurransevilkår og legge til rette for internasjonal handel", heter det i grunndokumentet. Regjeringen lister opp en (svært) lang rekke problemstillinger rundt innkreving og beregning toll og moms når nordmenn kjøper tjenester og ikke fysiske varer fra utlandet. Dessuten visker Internett ut forskjellen mellom varer og tjenester, mener regjeringen.
  • Infrastruktur : Etter hvert som Internett blir en kritisk og nødvendig faktor i de fleste virksomheter, blir ordningene for administrasjon og drift av Internett mer og mer sentrale. Denne infrastrukturen må derfor sikres bedre.
Til toppen