Sponser åpen kildekode-bruk i Bærum-skolene

IT-ministeren vil øke bruken av åpen kildekode, og åpner lommeboken for å stimulere til økt bruk.

Sponser åpen kildekode-bruk i Bærum-skolene

IT-ministeren vil øke bruken av åpen kildekode, og åpner lommeboken for å stimulere til økt bruk.

Bærum får økonomisk støtte til bruk av programvare med åpen kildekode i skolene

Fornyingsminister Heidi Grande Røys besøkte Eiksmarka skole i Bærum kommune onsdag for å dele ut 200 000 kroner til kommunens prosjekt med å innføre en IKT-løsning basert på åpen kildekode i skolene.

Grande Røys har tidligere uttalt at regjeringen er svært positiv til åpen kildekode. Regjeringen vurderer nå mer omfattende tiltak som kan bidra til systematisk oppbygging og formidling av kompetanse på åpen kildekode, og bidraget til Bærum-skolene kan være blant de første signaler.

Midlene skal brukes til å spre erfaring fra prosjektet, slik at andre kommuner og skoler skal kunne nyte godt av kompetanse og løsninger som Bærum kommune har bygget opp.

Den nye IKT-løsningen for bærumsskolene er basert på en kombinasjon av åpen kildekode (Linux) og leverandøreid programvare. Løsningen har vært i pilotdrift på utvalgte skoler og blir i tiden fremover tatt i bruk i full skala.

Fornyings- og administrasjonsministeren håper prosjektet kan bidra til at flere skoler klarer å nå de målene som er nedfelt i Kunnskapsløftet når det gjelder digital kompetanse i skolene.

- Det er et mål for regjeringen at stadig mer av IKT-tjenestene i offentlig sektor skal basere seg på programvare basert på åpen kildekode. Jeg håper også andre kommuner vil kunne dra nytte av de erfaringer Bærum kommune har gjort seg gjennom dette prosjektet, sier hun.

Programvare basert på åpen kildekode er ofte gratis tilgjengelig og baserer seg på en form for dugnad hvor ulike miljøer kan videreutvikle og forbedre hverandres programvare. Dette innebærer potensielle besparelser på offentlige IT-budsjetter, ikke minst ved at IT-løsninger i stor grad kan gjenbrukes fra den ene offentlige virksomheten til den neste.

Programvare med åpen kildekode har betydelig utbredelse i deler av offentlig sektor, men fortsatt er det store muligheter for økt bruk. Den største hindringen for bruk av programvare av åpen kildekode er at kommuner og etater i mange tilfeller er usikre på juridiske, økonomiske og tekniske aspekter ved denne typen programvare.

Til toppen