Sponsor-begrensninger i alle kanaler

Det nye sponseforslaget fra Kulturdepartementet rammer ikke bare NRK, men også de andre norske TV- kanalene. Departementet mener at mange av sponsorinnslagene ser ut som reklamesnutter og vil lage klarere skiller mellom reklame og sponsing.

Det nye sponseforslaget fra Kulturdepartementet rammer ikke bare NRK, men også de andre norske TV- kanalene. Departementet mener at mange av sponsorinnslagene ser ut som reklamesnutter og vil lage klarere skiller mellom reklame og sponsing.

Selv om Kulturdepartementet droper grensen for sponsing i NRK, foreslår de i realiteten en innstramning siden formen på sponsingen i TV-programmer blir svært begrenset.

Restriksjonene vil ramme NRK hardest; statskanalen får kun lov til å bruke navnene på bedriften før og etter TV-programmene (se egen sak i høyre marg).

Det innebærer at NRK vil, dersom forlaget blir vedtatt, verken få lov til å vise bedrifters logo, varemerke eller noen form for tilleggsinformasjon.

Den sterkeste begrensningen vil imidlertid være at alle TV-kanalene må kutte ut bevegelse ved identifiseringen av sponsorer. Dette rammer alle ukritisk.

- Også for de kommersielle kanalene foreslår vi å begrense bevegelsene i bildet. Grunnen til at vi foreslår dette er fordi vi gjerne vil ha et klarere skille mellom sponsing og reklame, sier avdelingsdirektør Roy Kristiansen i Kulturdepartementet.

Sponsingen og sponsorplakatene har flytt såpass ut at en del av dem burde vært karakterisert som reklame og dermed falt inn under mengden av reklame som kanalene har lov til å sende, sier han.

Til toppen