Sporer flere hundre millioner mobiler

NSA analyserer posisjonsdata fra basestasjoner verden over.

Sporer flere hundre millioner mobiler
Ved å analysere posisjonsdata fra basestasjoner kan amerikansk etterretning spore flere hundre millioner mobiltelefoner. De kan oppdage hvem som møtes, hvem som bor på samme hotell, hvem som besøker hverandre hjemme, og så videre. Bilde: Marius Jørgenrud

Washington/Oslo (NTB-Nils-Inge Kruhaug): National Security Agency kartlegger daglig hvor flere hundre millioner mobiltelefoner befinner seg, skriver Washington Post.

Avisen viser til topphemmelige dokumenter fra den amerikanske avhopperen Edward Snowden, som tidligere jobbet for NSA og CIA. Opplysningene bekreftes også av andre etterretningskilder.

Ifølge dokumentene mottar NSA daglig nærmere 5 milliarder registreringer fra basestasjoner verden over, som viser hvor hundrevis av millioner mobiltelefoner til enhver tid befinner seg.

Informasjonen går rett inn i en enorm database og blir deretter analysert ved hjelp av et verktøy som kalles Co-Traveler.

Washington Post omtaler systemet som et redskap for masseovervåking.

Kolossale volum
– Vi mottar kolossale volum med lokaliseringsdata fra hele verden ved å tappe kabler som forbinder mobilnett globalt, bekrefter en sentral etterretningskilde som snakker med tillatelse fra NSA.

Ifølge avisen kan NSA ved hjelp av overvåkingen spore opp mobiltelefoner verden over, se hvor telefonene til enhver tid har vært og kartlegge hvem de har kommunisert med.

Washington Post bruker animert grafikk for å forklare hvordan NSA henter data fra basestasjoner verden over for å spore flere hundre millioner mobiltelefoner.
Washington Post bruker animert grafikk for å forklare hvordan NSA henter data fra basestasjoner verden over for å spore flere hundre millioner mobiltelefoner.

– Nødvendig
Mesteparten av opplysningene som samles inn, har liten eller ingen relevans for USAs nasjonale sikkerhet, medgir NSA.

Etterretningsorganisasjonen understreker likevel nødvendigheten av å drive slik masseovervåking og viser til at man for eksempel kan se hvem som er i kontakt med mistenkelige personer, befinner seg på samme sted som dem, eller har samme reisemønstre som dem.

NSA kan ved hjelp av overvåkingen også se hvem som sitter i møter sammen, hvem som søker medisinsk hjelp, hvem som bor på samme hotell og hvem som besøker hvem hjemme.

Amerikanere
– Den eneste måten man kan gjemme seg på, er ved å koble seg fra moderne kommunikasjonssystemer og leve i en hule, konstaterer Chris Soghoian i American Civil Liberties Union.

NSA understreker at de ikke driver aktiv kartlegging og overvåking av amerikanske mobilbrukere, men medgir at millioner av amerikanere likevel blir registrert, blant annet i forbindelse med utenlandsturer eller når de snakker med folk i andre land.

Data fra norsk etterretning
Norge er blant de land som forsyner NSA med lokaliseringsdata, noe sjefen for E-tjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen nylig bekreftet.

Ifølge Grandhagen bidro norsk etterretning med 33 millioner samtaledata bare i løpet av en måned, men han understreket at dette dreide seg om data som var samlet inn i områder der norske styrker deltar i militære operasjoner.

I kjølvannet av Snowdens avsløringer har det kommet fram at også andre land har et tett samarbeid med NSA. (©NTB)