Språk-kaos til skifteretten

Europas nest største programvarehus, Lernout & Hauspie, er slått konkurs etter svindelavsløringer

Europas nest største programvarehus, Lernout & Hauspie, er slått konkurs etter svindelavsløringer

Med sin teknologi for å la deg lese inn og få opplest tekst, var Lernout & Hauspie et av Europas ledende programvarehus. Veien til skifteretten startet da det ble avslørt massiv overrapportering av omsetningen ved selskapets Sør-Korea-kontor.

Gjennomgang av selskapet avslørte mer økonomisk rot og flere ledere ble fengslet, mistenkt for blant annet svindel, aksjemanipulasjon, og hvitvasking av penger. Disse problemene har forplantet seg gjennom selskapet og ført til nedleggelser av aktiviteter i blant annet Norge, der selskapet arbeidet sammen med Nordisk Språkteknologi.


Selskapet arbeider nå med å selge deler av virksomheten.

Til toppen