Språkdebatten: - Furus kritikk er forståelig, men...

Fagpersoner har en lei tendens til å ikke akseptere fornorskninger fordi vi får all vår kunnskap via engelske lærebøker, tidsskrifter, journaler og ikke minst vevsteder! Det er klart at vi derfor har lett for å bruke engelske uttrykk siden vi ikke lærer eller leser annet, kommenterer Paul K Egell-Johnsen.

Når gode fornorskninger dukker opp vil vi ta dem i bruk, kanskje ikke denne uka eller dette året, men i løpet av tre-fire år vil nok de fleste av oss være fortrolige med norsk igjen. Dette vil være en naturlig prosess som følge av at man gjør de nye og "ukjente" norske uttrykkene til sine og bruker dem i flere og flere sammenhenger hvor man kommuniserer med andre som bruker norsk.

Nina Furus kritikk av enkelt ord er forståelig, ikke alle er like gode og "fjesing" høres mer ut som en veps enn en smiley, "smilefjes" er satt opp som synonym i ordlista og er mer enn godt nok?. "Flytende lyd" står ikke i ordlista deres, derimot står "løpende lyd" som høres litt bedre ut, men kanskje ikke godt nok.

Videre er ord som "flambering", "flammepost", "skjema", "søppelpost", "treff", "tråd" m.fl. ypperlige fornorskninger som beskriver korrekt og på forståelig norsk hva man snakker om. Jeg kan vanskelig se at nye brukere av verdensveven vil misforstå disse ordene; gamle brukere vil kanskje stusse litt, men utfra sammenhengen forstå de nye ordene. Jeg tror mange som meg også vil ønske ordene velkommen.

Andre ord som "vev", "ramme" og ikke minst "lenkeråte" er veldig gode ord, det siste spesielt, som er ett jeg har brukt ofte selv, uten å ha lest språkrådets sider.

;