Spray-fusjon i boks

Lycos Europe's oppkjøp av Spray Network er formelt i orden, etter at aksje-transaksjonen skjedde den 23. oktober, ifølge en pressemelding.

Oppkjøpet av Spray Network ble gjort kjent den 21. september, men 23. oktober ble aksjene formelt overført fra Spray Network til Lycos Europe. Oppkjøpet er gjort med aksjer i Lycos Europe, og største eier i Spray Network, Spray Ventures, mottar nesten 51 millioner aksjer, noe som tilsvarer over fem milliarder SEK med en aksjekurs i Lycos Europe på 10,5 euro. Investors aksjepost er verdt omlag 2,3 milliarder SEK, etter at aksjekursen har steget 25 prosent siden offentliggjøringen.

Spray Ventures og Invesor har en bindingstid på seks måneder på sine aksjer, og kan ikke selge før 23. april 2001.

Samtidig har Spray Ventures og Investor forpliktet seg til å kjøpe 10 millioner aksjer i en rettet emisjon. Med dagens aksjekurs i Lycos Europe på 10,5 euro tilsvarer dette nesten en milliard SEK, som skal betales i fire avdrag, siste gang i januar 2002.

Til toppen