Spray senker Terra Lycos

Internett-selskapet Terra Lycos måtte melde om fallende omsetning i første kvartal. Kombinert med dyre oppkjøp får dette konsekvenser for 500 ansatte som mister jobben.

Terra Lycos måtte i dag melde om redusert omsetning i første kvartal sammenlignet med fjerde kvartal i fjor. Omsetningen sank i perioden fra rundt 190 millioner euro til 178 millioner euro.

Ledelsen i selskapet karakteriserte ifølge CBS markedsforholdene som ugunstige i årets første kvartal.

Før skatt, nedskrivninger og avskrivninger satt selskapet igjen med et negativt resultat på 76 millioner euro. Samlet endte imidlertid tapet på 174 millioner euro.

Et tap på størrelse med omsetningen tilskriver ledelsen det faktum at man har foretatt nedskrivninger av verdiene på de oppkjøpte virksomhetene, blant annet Bumeran.com og Spray Network NV.

Totalt ble det skrevet ned verdier for 128 millioner euro i første kvartal. Fremover sier ledelsen at det må påregnes en betydelig økning av nedskrivninger i inneværende år sammenlignet med fjorårets nedskrivninger på 253 millioner euro.

For å få bukt med de galopperende underskuddene og få mer synergier ut av fusjonen mellom Terra Networks og Lycos har selskapet nå annonsert oppsigelser. Rundt 500 personer av selskapets om lag 3.300 ansatte vil måtte finne annet arbeid.

Til toppen