Spree.com saksøker Sprint

Internett-forhandleren Spree.com saksøker teleoperatøren Sprint Corporation for å hindre Sprints forsøk på å overta domenenavnet Spree.com.

Sprint ønsker domenenavnet Spree.com fordi selskapets forhåndsbetalte telefonkort selges under navnet Spree.

Spree.com selger ulike typer varer på nett, deriblant blomster, bøker, gaveartikler og gourmet-kaffe...

Spree.com-eier Mike Dever sier til Newsbytes at domenestriden begynte da "Sprint sendte oss et brev der de ba om å få overta domenenavnet". Ifølge Dever gjorde Sprint det klart at de hadde krav på domenenavnet fordi de markedsfører merkenavnet Spree.

- NSIs (Network Solutions Incorporated) domenepolitikk fungerer slik at dersom vi ikke svarer innen 30 dager, vil domenenavnet automatisk settes på hold og ingen kan bruke domenenavnet før tvisten er løst. Det er en svært uheldig situasjon for oss - det truer hele vår virksomhet ettersom vår virksomhet er Spree.com, sier Dever.

- Den eneste muligheten vi dermed har er å gå til tvistemål mot Sprint - bare slik kan vi fortsatt benytte vårt domenenavn og holde butikken i gang, i det minste fram til rettsoppgjøret er avgjort.

Dever opplyser at han personlig har sprøytet inn "et par millioner dollar" i Spree.com, og at han ikke under noen omstendigheter ville mottatt penger fra Sprint for domenenavnet Spree.com.

Sprint kan få problemer med å kjøre saken fordi Internett-forhandleren har fått amerikansk merkenavnbeskyttelse (TM) på navnet Spree.com, hevder Dever. Ifølge ham mottok Spree.com først denne uka merkenavnbeviset. Da Sprint først tok kontakt med Spree.com var NSI allerede i gang med å behandle merkevarerettighetsspørsmålet, hevder Dever.

- Vi har like mye rett til navnet som Sprint. Det har aldri vært vårt motiv å opptre som navnepirater med den hensikt å selge tilbake domenenavnet til Sprint med fortjeneste, fastholder han.

Dever sier han antar noen hos Sprint har "rotet det til" og glemt å sikre domenenavnet Spree.com, og nå bruker teleoperatøren skremsler for å stjele navnet fra hans selskap.

Sprint har ennå ikke ønsket å kommentere domenenavn-tvisten.

digi.no registrerer at Spree.coms innhold fremdeles er det som møter besøkende på hjemmesiden http://www.spree.com. Og i følge InterNIC er det fremdeles Spree.com som eier nettstedet.

Til toppen