Sprenger rekorder med IT-studi(n)er

IT-Akademiet lokker med at man kan lære webdesign i løpet av ett år. Dette faller i smak hos mange studenter, og søkermengden øker fortsatt.

Mens universiteter og offentlige høyskoler melder om en dramatisk nedgang søkermengden til IT-studier, kan IT-Akademiet vise til en motsatt trend.

Dagbladet.no har kommet frem til at det er 30 prosent nedgang i søkermengden til IT-studier. I går skrev avisen at studenter skyr IT-utdanning:"Studieretningene Dagbladet.no har sett på er informatikk (1 - 3 år og siv.ing.), IT, høgskoleingeniør - data, informasjonsteknologi, adm. databehandling, IT og økonomi, økonomi og informatikk, drift EDB-systemer, siv.ing IKT og siv.ing kommunikasjonsteknologi. Vi har sett på alle universiteter og offentlige høyskoler, og kun tatt med fag som har studiestart og tar imot nye søkere i år."

Hele artikkelen finner du her.


I en pressemelding fra Kirke-, utdannings og forskingsdepartementet den 10. mai, der det ble henvist til tall fra Samordna Opptak, meldte NTNU om uendrede tall i søkermengden, og ingeniørutdanningen (generelt) har hatt en tilbakegang i søkermengden på 6,5 prosent.

IT-Akademiet derimot, opplever en økning i sin søkermasse.

- Vi har lansert en del nye studier for studiestart til høsten, men når det gjelder studier vi kan sammenligne med (web og nettverk), er det web-studiene som har størst økning, forteller marketingsjef ved IT-Akademiet Jorunn Røed.

- Henvendelser og søknader til sertifiseringsstudier innen IT-, web- eller nettverksteknologi er flere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Vi opplever økning i forhold til fjoråret når det gjelder både henvendelsesmengde og konkrete søknader, sier hun og legger til at fjoråret i så måte representerte et rekordår.

Det er studiene "Webmaster", "Webdesign" og "E-handel og design" som til sammen representerer den største søknadsmengden.

- Nettverksklassene har også allerede mange studenter, forteller Røed.

- Mange av disse har valgt å gå videre etter at de nå til sommeren er ferdig med IT-Kandidat. Men det er også andre som starter på vårt nye studium Cisco-Kandidat.

Nettverksteknologi-studiene, som er et samarbeid mellom IT-Akademiet og Cisco, sier begge parter seg foreløpig svært godt fornøyd med. Mer om dette studiet kan du lese her: 120 Cisco-elever på IT-Akademiet.

Samtidig er det flere jenter som søker på IT-studiene. Jenteandelen har økt de siste årene. Til og begynne med var det webdesignklassene som hadde flest jenter, og stadig er det web som lokker mest. Men IT-Akademiets studiesteder kan også henvise til stadig større nysgjerrighet hos jentene mot IT- og nettverksstudier, som tradisjonelt har vært overrepresentert av gutter.

I en nylig utført undersøkelse foretatt på oppdrag fra bransjeorganisasjonen IKT-Norge kom det også frem at tallet på kvinnelige IT-ansatte har økt kraftig den siste tiden. Det er, ifølge Fredrik Syversen - konsulent i IKT-Norge - nå 23 prosent kvinnelig ansatte i IT-bransjen, noe som er langt høyere enn forventet.

Genralsekretær Per Morten Hoff sa til digitoday den 8. mars at han regnet med at kvinneandelen i IT-bransjen lå på rundt ti prosent.

Når det gjelder mulighet for rekruttering til attraktive jobber, kan IT-Akademiets rekrutteringspartner, IT-Vikar, bekrefte at IT-kompetanse er enkelt å rekruttere til norsk næringsliv.

- Etterspørsel etter IT-medarbeidere på fagnivå har ikke vist nedgang i 1. kvartal hos oss - snarere tvert i mot, forteller Bjørn Kjærnsli, administrerende direktør hos IT-Vikar.

- Oppdragsmengden når det gjelder rekruttering har faktisk økt dramatisk i 1. kvartal. Det er spesielt gode designere, programmerere og utviklere som etterspørres, i tillegg til kompetanse på større driftsmiljøer, forteller han.

- Vi har ikke merket noe negativ innvirkning på våre oppdragstall på grunn av nedgangen i dotcom-bransjen. Vi ser faktisk et skifte fra den "nye" til den "gamle" økonomien - der den "gamle" økonomien tar i bruk ny teknologi og klarer nå å nyttegjøre seg den utvikling og nyskapning som har skjedd i bransjen de siste to årene, sier Kjærnsli i en pressemelding.

Til toppen