Sprer «disken» fra Oslo til New York

EMCs «Vplex» slår geografisk spredt lagring sammen til ett virtuelt system.

Sprer «disken» fra Oslo til New York
(Bilde: EMC)

EMCs «Vplex» slår geografisk spredt lagring sammen til ett virtuelt system.

EMC lanserte i forrige uke to nye produkter for virtuell lagring, døpt henholdsvis Vplex Local og Vplex Metro, som bygger på en ny teknologi for å slå sammen geografisk spredte lagringsressurser til ett virtuelt system: AccessAnywhere.

Ideen er at applikasjoner og store datamengder skal kunne pendle etter behov mellom geografisk spredte datasentraler, for eksempel mellom Norge og New York. Denne forflytningen skal skje uten noen form for nedetid. EMC mener teknologien åpner helt nye muligheter innen nettskyen og virtuell lagring.

– [Fysisk] avstand er ikke lenger en hindring som må overkommes. Det gjøres i stedet til en ressurs som kan gi fordeler, heter det i beskrivelsen fra selskapet.

De første – og kommende – Vplex-løsninger har evnen til å slå sammen atskilte lagringsenheter, slik at ressurser spredt på flere datasentraler og flere tjenestetilbydere skal kunne samles i en stor virtuell datasentral. EMC bruker betegnelser som «federation of distributed storage arrays» og «federated storage», altså forent eller sammensluttet lagring.

Løsningen er lagt opp med tanke på å utnytte eksisterende investeringer i avanserte lagringssystemer. Pilotkundene har kjørt Vplex i miljøer med lagring fra både EMC og konkurrentene.

Vplex beskrives som et viktig framskritt på veg mot hensiktsmessige private nettskyer.
Vplex beskrives som et viktig framskritt på veg mot hensiktsmessige private nettskyer. Bilde: EMC

For å kunne tilby hensiktsmessig ytelse, er det åpenbart at Vplex må løse utfordringer knyttet til klynging («clustering») og framfor alt til mellomlagring av data. EMC sier de har utviklet nye løsninger for å oppnå koherens med distribuert cache, og at de har mestret problemer knyttet til forsinkelser og båndbredde gjennom «cache coherence intelligence». Det er disse løsningene som ligger i den nye teknologien «AccessAnywhere».

Vplex Local og Vplex Metro er de to første produktene med den nye teknologien. Det dreier seg om fysiske enheter med nye Xerox prosessorer og mengder med både cache og I/O-kapasitet, som plasseres mellom serverne og heterogene lagringssystemer.

Som det går fram av navnet, er Vplex Local begrenset til én datasentral. Den tilbyr støtte for opptil 8000 virtuelle disker.

Vplex Metro kan brukes til å slå sammen to lokale Vplex-klynger, enten innen samme datasentral, eller mellom sentraler med innbyrdes avstand opptil 100 kilometer. Det avgjørende er at forsinkelsen når data sendes tur/retur ikke skal overstige 5 millisekunder.

Vplex Metro kan støtte opp til 16 000 virtuelle volumer. Man kan lage en sammenslutning av alle eller av utvalgte volumer fra hvert sted. Et volum som er spredd på geografisk atskilte fysiske ressurser presenterer seg som en lokal, delt ressurs på begge steder. EMC bruker betegnelsen «stretched volume» – «tøyet volum» – om et volum som Vplex sprer over flere geografisk atskilte steder.

Ethvert tøyet volum kan konfigureres for samtidig aksess fra applikasjoner på to ulike steder. Dette skal blant annet bedre evnen til å utnytte infrastrukturen og fysiske ressurser. Man kan bruke VMware-produktet Vmotion til å flytte virtuelle maskiner under Vsphere, med applikasjoner fra Microsoft, SAP og Oracle. Det er støtte for migrering under drift med Microsoft Hyper-V, og flere muligheter for dynamisk flytting virtuelle maskiner mellom to atskilte datasentraler.

Både Vplex Local og Vplex Metro er leveringsklare.

Neste skritt for EMC er å gjøre Vplex-teknologien i stand til å fungere over større avstander enn 100 kilometer.

Løsninger for dette loves i løpet av 2011. Produktene er døpt henholdsvis Vplex Geo og Vplex Global. Begge skal kunne håndtere sammenslutning av datasentraler i hver sin verdensdel.

Forskjellen er at mens Vplex Metro gjør sine ting synkront, krever store avstander at sammenslutninger må virke asynkront. Vplex Geo, den enkleste av de to interkontinentale løsninger, er følgelig begrenset til migrering, konsolidering og omplassering av applikasjoner. Vplex Global skal også, under visse betingelser, kunne ta seg av oppgaver som må skje synkront.

Til toppen